Obserwuj w Google News

Twarz FAS. Jak wygląda twarz dziecka z płodowym zespołem alkoholowym?

3 min. czytania
Aktualizacja 11.12.2023
11.12.2023 09:53
Zareaguj Reakcja

Twarz FAS to charakterystyczny objaw alkoholowego zespołu płodowego. Ludzie dotknięci alkoholowym zespołem płodowym mają specyficzne cechy wyglądu, widoczne są zmienione rysy twarzy. Dowiedz się, co to jest twarz FAS i jak ją rozpoznać.

Twarz dziecka z FAS
fot. Shutterstock

Twarz FAS (alkoholowego zespołu płodowego) to twarz dziecka, którego matka spożywała alkohol w ciąży. Czasem wystarczy niewielka ilość alkoholu w ciąży, żeby dziecko urodziło się z alkoholowym zespołem płodowym. Alkohol bowiem łatwo przenika przez łożysko i wpływa na rozwój płodu. Eksperci powtarzają: nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży.

Nieodwracalne wady spowodowane przez alkohol wpływają na wygląd dziecka, a później dorosłego. Najbardziej charakterystyczna, wzbudzająca wiele emocji jest tzw. twarz FAS. Chodzi o cechy wyglądu, rysy twarzy, które posiadają osoby z alkoholowym zespołem płodowym. 

Twarz FAS: co to jest? Jak wygląda?

Twarz FAS to jeden z objawów FAS (z ang. Fetal Alcohol Syndrome), czyli zespołu nieprawidłowości obejmujących zaburzenia psychiczne i fizyczne u dziecka, którego matka w trakcie ciąży spożywała alkohol.

FAS jest wynikiem działania alkoholu na rozwijający się w macicy płód. Spożywany przez ciężarną alkohol przenika przez łożysko, a płód nie ma wykształconych mechanizmów umożliwiających metabolizowanie alkoholu tak dobrze, jak dorosły człowiek. Niezmetabolizowany alkohol może więc uszkadzać komórki mózgu, rdzenia kręgowego i innych części ciała i zakłócać rozwój dziecka. W wyniku uszkodzenia organów i tkanek dzieci z FAS zmagają się z wieloma problemami: cierpią na niepełnosprawność intelektualną, mają problemy z uczeniem się i przyswajaniem wiedzy oraz przetwarzaniem informacji, mają opóźniony rozwój, zmienione rysy twarzy, problemy emocjonalne. Nasilenie objawów FAS jest zróżnicowane i każde dziecko dotknięte tym zespołem doświadcza problemów w innym stopniu.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w 2015 roku, wynika, że w Polsce pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) dotyka 4 na 1000 dzieci, a u 20 na 1000 rozpoznawana jest łagodniejsza forma zaburzeń, czyli FASD (FAS częściowy, poalkoholowe defekty urodzeniowe i poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego).

Objawy FAS to m.in.:

 • podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • małą głowę,
 • wady serca,
 • niedorozwój kości,
 • wady nerek,
 • kłopoty ze wzrokiem i słuchem,
 • charakterystyczna twarz FAS.

Nie wszystkie objawy FAS są widoczne tuż po urodzeniu – najczęściej ujawniają się między drugim a dziesiątym rokiem życia.

Twarz FAS: jak rozpoznać? Charakterystyczny wygląd

Twarz FAS ma charakterystyczne rysy, z łatwością wyłapywane przez specjalistów, choć nieoczywiste dla laików. Dysmorfia FAS charakteryzuje się nieco spłaszczoną twarzą i nosem, krótkimi szparami powiekowymi, ale to nie wszystko. Cech, składających się na tzw. twarz FAS (twarz dziecka lub dorosłego z FAS), jest znacznie więcej.

Twarz FAS – cechy:

 • niskie czoło,
 • szeroko rozstawione oczy z fałdką w kącikach,
 • niski grzbiet nosa,
 • krótki nos,
 • słabo rozwinięta rynienka nosowa,
 • wąska górna warga,
 • słabo rozwinięta żuchwa,
 • asymetryczne uszy.
Twarz FAS/Shutterstock
fot. Twarz FAS/Shutterstock

Życie z FAS

Życie z FAS ma swoje codzienne wyzwania ze względu na trudności w nauce, a często także problemy w kontaktach społecznych dzieci z FAS. Eksperci z PARPA apelują, aby edukować społeczeństwo w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży, ale nie stygmatyzować matek. „Dzieci z FASD rodzą się w rodzinach o różnym statusie społeczno-ekonomicznym i o różnym poziomie wykształcenia” – piszą.

„Negatywne stereotypy (np. „wyrodnej matki”, „alkoholiczki”) tworzą bariery dla kobiet, które chcą podjęć leczenie. Mogą też powodować, że kobieta i jej dzieci mają gorszy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej i psychologicznej” – podkreślają.

Źródło: Radio ZET/mp.pl/PARPA

Nie przegap