,

Powikłania po boreliozie u dzieci. Nowe badania

25.04.2023
Aktualizacja: 25.04.2023 10:29

Naukowcy sprawdzili, jak długo wracają do zdrowia dzieci z boreliozą i jak choroba wpływa na ich życie. Wnioski opublikowali w "Pediatric Research".

Borelioza u dziecka
fot. Shutterstock

Badacze z Children's National Research Institute and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) przeanalizowali historię medyczną ponad 100 dzieci zakażonych boreliozą. Pod uwagę wzięli głównie czas, w jakim dzieci wracały do zdrowia oraz powikłania po boreliozie, w tym zespół poboreliozowy (PTLD).

Zespół poboreliozowy

Borelioza to choroba bakteryjna przenoszona przez kleszcze. Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący, który pojawia się 1-3 tygodnie po ukąszeniu przez kleszcza. Kolejne objawy przypominają grypę.

Objawy boreliozy to m.in.:

  • rumień wędrujący (u 1/3 pacjentów),
  • stan podgorączkowy,
  • ból głowy,
  • ból mięśni.

Przewlekła postać boreliozy może zaatakować stawy, serce i układ nerwowy. Mówi się wówczas o neuroboreliozie. U większości osób skuteczne jest leczenie antybiotykami, choć u niektórych objawy takie jak ból, zmęczenie czy trudności z koncentracją utrzymują się ponad 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mówi się wówczas o zespole poboreliozowym (PTLD).

Borelioza u dzieci

Badania przeprowadzone przez naukowców z Children's National Research Institute and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) wykazały, że znakomita większość dzieci z boreliozą wraca do zdrowia po sześciomiesięcznej terapii antybiotykami. Powikłania po boreliozie odczuwa zaledwie niewielki odsetek dzieci.

W badaniu uwzględniono dane 102 pacjentów w wieku 5-18 lat, u których zdiagnozowano boreliozę w okresie od sześciu miesięcy do 10 lat przed badaniem. Zgodnie z deklaracjami rodziców, 75% dzieci w pełni wyzdrowiało w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia leczenia:

  • 31% dzieci wyzdrowiało w ciągu 1 miesiąca,
  • 30% wyzdrowiało w ciągu 1-3 miesięcy,
  • 14% wyzdrowiało w ciągu 4-6 miesięcy.

Około 22% dzieci biorących udział w badaniu doświadczyło co najmniej jednego objawu, który utrzymywał się przez sześć lub więcej miesięcy po zakończeniu leczenia. Spośród nich 9% miało objawy sklasyfikowane jako zespół PTLD, ale zaledwie u 1% wystąpiły objawy na tyle znaczące, że utrudniały codzienne funkcjonowanie. 

Zdaniem autorów wyniki potwierdzają wcześniejsze dane pokazujące doskonałe ogólne rokowanie dla dzieci z boreliozą, co powinno złagodzić stres rodziców związany z chorobą.

Źródło: Pediatric Lyme disease: systematic assessment of post-treatment symptoms and quality of life Roberta L. DeBiasi i in., Pediatric Research 2023

logo Tu się dzieje