Aż pięć razy więcej dzieci ze spektrum autyzmu. Sprawdzono dane z ostatnich 20 lat

27.01.2023
Aktualizacja: 27.01.2023 10:18

Najnowsze badanie naukowców ujawniło, że liczba udokumentowanych przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu w ostatnim 20-leciu wzrosła aż o 500 proc. Badanie nie zostało, niestety, przeprowadzone w Polsce, ale USA, i to tylko w niektórych stanach. Pokazuje ono jednak pewną tendencję, która najpewniej ma miejsce również w naszym kraju.

Coraz więcej jest dzieci ze spektrum autyzmu
fot. Shutterstock
  1. Autyzm nie tylko u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  2. Coraz więcej sprawnych intelektualnie dzieci z autyzmem
  3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mają związek z pochodzeniem
  4. Ile osób z autyzmem jest w Europie i Polsce?

Informację o pięciokrotnym wzroście diagnoz zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci przyniosło najnowsze badanie naukowców z Rutgers School of Public Health. Wynika z niego też, że najwięcej nowych przypadków notuje się wśród dzieci bez niepełnosprawności intelektualnej. Wyniki badania zostały opublikowane w piśmie „Pediatrics”.

Autyzm nie tylko u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Odkrycie naukowców z Rutgers School of Public Health zaprzecza wcześniejszym doniesieniom, które sugerowały, że autyzm najczęściej współwystępuje z upośledzeniem umysłowym. – Jednym z założeń dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu jest to, że występują one wraz z niepełnosprawnością intelektualną – mówi główna autorka badania dr Josephine Shenouda. – Twierdzenie to zostało poparte badaniami sugerującymi, że nawet 75 proc. dzieci z autyzmem ma równocześnie jakiś stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Zupełnie inne wnioski płyną z najnowszego badania. – Uzyskane przez nas wyniki pokazują, że założenie to nie jest prawdziwe – podkreśla Shenouda. – Wśród dzieci z autyzmem, które przebadaliśmy, dwoje na troje nie miało żadnej niepełnosprawności intelektualnej.

Coraz więcej sprawnych intelektualnie dzieci z autyzmem

Korzystając z danych medycznych mieszkańców regionu metropolitalnego Nowego Jorku i New Jersey (z lat 2000-2016) naukowcy zidentyfikowali 4661 ośmiolatków będących w spektrum autyzmu, spośród których 1505 (czyli 32,3 proc.) miało niepełnosprawność intelektualną, a 2764 (59,3 proc.) nie.

Dalsze analizy wykazały, że wskaźniki występowania autyzmu w połączeniu z niepełnosprawnością intelektualną wzrosły w badanym okresie dwukrotnie (z 2,9 na 1000 do 7,3 na 1000), zaś wskaźniki częstości tego zaburzenia bez jednoczesnej niepełnosprawności intelektualnej wzrosły pięciokrotnie (z 3,8 na 1000 do 18,9 na 1000).

Jak mówi dr Shenouda, aby wyjaśnić ten znaczący wzrost i określić jego przyczyny potrzebne są dalsze badania, ale już teraz można powiedzieć, że pewną rolę odgrywają większa świadomość społeczeństwa oraz większa liczba przeprowadzanych testów diagnostycznych. I choć obie rzeczy te mogą mieć znaczenie, to jednak „fakt, że zaobserwowaliśmy aż 500-procentowy wzrost zapadalności na autyzm wśród dzieci bez jakiejkolwiek niepełnosprawności intelektualnej – dzieci, o których wiemy, że łatwo wymykają się sitom diagnostycznym – sugeruje, że także jakieś inne czynniki napędzają ten wzrost”, uważa prof. Walter Zahorodny, współautor publikacji.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu mają związek z pochodzeniem

Naukowcy z Rutgers School wykazali też, że częstość występowania zaburzeń ze spektrum wiąże się z pochodzeniem etnicznym oraz statusem społeczno-ekonomicznym. Prawdopodobieństwo zdiagnozowania autyzmu u czarnoskórych dzieci bez niepełnosprawności intelektualnej było o 30 proc. mniejsze niż u dzieci białych, a prawdopodobieństwo diagnozy u małoletnich mieszkańców zamożniejszych dzielnic było aż o 80 proc. większe w porównaniu do dzieci z – jak to określono w badaniu – obszarów zaniedbanych.

W końcowym etapie swojego badania naukowcy z zespołu dr Shenouda’y zajęli się oszacowaniem, dlaczego w niektórych populacjach wykrywalność zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wyraźnie zaniżona. – Ustalenie, skąd biorą się tak duże różnice, pomoże w zlikwidowaniu luk w identyfikacji dzieci autystycznych i zapewni pomoc dla nich na obszarach o niższych dochodach – mówi naukowczyni.

Ile osób z autyzmem jest w Europie i Polsce?

Jak można przeczytać na stronach Fundacji Synapsis, według danych Autism Europe 0,6 proc. Europejczyków jest dotkniętych autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.).

Jeśli chodzi o Polskę, to nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem. - Przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 60 tysięcy – oceniał w 2019 roku psychiatra Michał Wroniszewski, ówczesny prezes Fundacji SYNAPSIS, zasiadający dziś w jej radzie.

Badania autyzmu z 2012 roku wykazały, że 1 na 160 dzieci na całym świecie ma zaburzenie ze spektrum autyzmu.

loader

Źródło: J. Shenouda, E. Barrett, A. L. Davidow, K. Sidwell, C. Lescott, W. Halperin, V. M. B. Silenzio, W. Zahorodny, Prevalence and Disparities in the Detection of Autism Without Intellectual Disability, Pediatrics, 2023, e2022056594 / PAP/Katarzyna Czechowicz