,

Urodziło się dziecko z DNA trzech osób. To efekt kontrowersyjnej procedury

10.05.2023 13:02

Dzięki kontrowersyjnej metodzie zapłodnienia przyszło na świat dziecko, które ma DNA pochodzące nie od dwóch, a od trzech osób. To DNA matki, ojca i dawczyni mitochondrów. Procedura ta jest uznawana w wielu krajach za nielegalną.

Noworodek
fot. Shutterstock

W Wielkiej Brytanii dziecko urodziło się przy użyciu DNA trzech osób. To efekt mitochondrialnej terapii zastępczej, czyli techniki zapłodnienia pozaustrojowego, która ma na celu zapobieganie narodzinom dzieci z nieuleczalnymi chorobami mitochondrialnymi, mogącymi prowadzić do niewydolności mózgu, ślepoty, a nawet śmierci. W ramach tej procedury medycznej wykorzystuje się 99,8% DNA rodziców, a reszta DNA pochodzi od dawcy.

Mitochondrialna terapia zastępcza (MDT) została zapoczątkowana przez lekarzy z Newcastle Fertility Center. W 2015 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono przepisy zezwalające na korzystanie z tej formy zapłodnienia pozaustrojowego. Dwa lata później klinika stała się pierwszym i jedynym brytyjskim ośrodkiem posiadającym licencję na jej wykonywanie, a pierwsze przypadki skutecznego zapłodnienia zostały potwierdzone w 2018 roku. Od tego czasu niewiele było jednak informacji na temat działania kliniki. Z tego powodu brytyjski "Guardian", korzystając z prawa o dostępie do informacji, zażądał podania liczby dzieci urodzonych dzięki mitochondrialnej terapii zastępczej. Urząd ds. Płodności i Embriologii Człowieka (HFEA) potwierdził, że w Wielkiej Brytanii urodziła się niewielka liczba dzieci po MDT – chociaż nie ujawniono konkretnej liczby, wiadomo, że chodzi o "mniej niż 5" dzieci (dane do 20 kwietnia 2023 roku).

Mitochondrialna terapia zastępcza wciąż jest nielegalna poza Wielką Brytanią, a w niektórych krajach podlega bardzo ścisłym regulacjom (w USA objęta jest rygorystycznym prawem). Powodem są kontrowersje związane z etyką i prawem, ponieważ do niedawna wszystkie dzieci na świecie posiadały materiał genetyczny pochodzący od dwóch osób.

- Wiadomość, że w Wielkiej Brytanii urodziła się niewielka liczba dzieci z mitochondriami dawców, jest kolejnym krokiem do tego, co prawdopodobnie pozostanie powolnym i ostrożnym procesem oceny i udoskonalania donacji mitochondriów – powiedziała w rozmowie z "The Mirror" Sarah Norcross, dyrektorka Progress Educational Trust. - Bardzo ważne jest również, abyśmy szanowali prywatność dzieci z mitochondriami dawców i ich rodziców, ponieważ ci rodzice prawdopodobnie mieli wcześniejsze doświadczenie choroby i żałoby w swojej rodzinie - dodała.

Mitochondrialna terapia zastępcza. Na czym to polega?

Mitochondria to małe organella komórkowe, posiadające autonomiczne DNA. Wewnątrz mitochondriów zachodzi wieloetapowy proces przemian energetycznych, wykorzystujący glukozę jako źródło energii. Tam zachodzą procesy, dzięki którym człowiek ma energię do myślenia i poruszania się, ale również do ogromnej liczby przemian biologicznych, które utrzymują ludzi przy życiu. Z tego powodu wszelkie wady w mitochondriach prowadzą do rozwoju ciężkich chorób, które dotykają przede wszystkim tkanki mięśniową i nerwową.

Matka może przekazać dziecku wadliwe mitochondria i nawet jeśli sama nie choruje, u jej potomstwa może rozwinąć się ciężka choroba. 

Obecnie nie istnieje żadne lekarstwo na choroby mitochondrialne, dlatego leczenie opiera się głównie na zwalczaniu uciążliwych objawów, mimo to niektóre choroby prowadzą do śmierci dzieci. Mitochondrialna terapia zastępcza umożliwia przeniesienie jądrowego materiału genetycznego z komórki jajowej biorcy do komórki jajowej dawcy, zawierającej zdrowe mitochondria, co umożliwia urodzenie zdrowego dziecka.

logo Tu się dzieje