Zamknij

Udar u dziecka. Jakie są objawy udaru mózgu u dzieci?

29.04.2021
Aktualizacja: 14.10.2021 21:35

Udar niedokrwienny mózgu u dzieci i młodzieży jest w 40 proc. przypadków rozpoznawany zbyt późno, co może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci. Pomoc dziecku powinna być udzielona jak najszybciej. Sprawdź, jakie objawy mogą wskazywać na udar u dziecka. Na co zwrócić uwagę?

Udar mózgu u dziecka
fot. Shutterstock
  1. Udar u dziecka: objawy. Na co zwrócić uwagę?
  2. Udar u dziecka: powikłania. Jakie mogą być konsekwencje zdrowotne?
  3. Udar u dziecka: rozpoznanie. Jakie badania wykonać?

Udar dziecięcy może zostać rozpoznany u dziecka od ukończenia okresu noworodkowego, czyli 29. doby życia, do ukończenia 18. roku życia. 

Problem dotyka z reguły dzieci dotychczas zdrowych, u których udar, pojawia się nagle.

Autorki publikacji pt. "Udar mózgu u dzieci i młodzieży" prof. Ewa Pilarska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr hab. Ilona Kopyta ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wskazują, że u 40 proc. dzieci i młodzieży lekarze nie rozpoznają wstępnie udaru niedokrwiennego mózgu, głównie z powodu utrudnionego dostępu do badań radiologicznych, zwłaszcza rezonansu z koniecznością zastosowania znieczulenia u dziecka.

"Według przeprowadzonych badań czas między wystąpieniem objawów u dziecka a poszukiwaniem przez rodziców opieki wynosi od 1,7 do 21 godzin, natomiast potwierdzenie diagnozy z wykonaniem badania neuroobrazowego następuje często po 15, a nawet 24 godzinach" – informuje dr hab. Ilona Kopyta.

Tymczasem pomoc dziecku z objawami ostrego uszkodzenia mózgu powinna być udzielona możliwie jak najszybciej, optymalnie do 60 minut od przybycia do szpitala.

Udar u dziecka: objawy. Na co zwrócić uwagę?

Do objawów udaru należą:

  • bóle głowy zgłaszane przez starsze dzieci,
  • nudności czy wymioty.

Są to objawy wskazujące na obecność zespołu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Natomiast deficyty ruchowe, czyli niedowłady bądź porażenia kończyn czy nerwów czaszkowych, a także zaburzenia mowy o typie afazji lub ataksja to objawy wskazujące na lokalizację ogniska niedokrwiennego w zakresie przedniego, lub tylnego kręgu unaczynienia mózgu.

Udar u dziecka: powikłania. Jakie mogą być konsekwencje zdrowotne?

Rozwój dzieci po przebytym udarze noworodkowym może być opóźniony. Ponad połowa dzieci po przebytym zachorowaniu wykazuje zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia koncentracji, zaburzenia wzrokowe, zaburzenia mowy, czy zaburzenia zachowań i emocji, pozostają także trwałe deficyty ruchowe.

"Do najczęstszych trwałych następstw udaru noworodkowego oraz tzw. domniemanego udaru płodowego należą niedowłady kończyn; zgodnie z definicją w wieku wczesnego dzieciństwa u pacjentów tych zostanie rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce" – wyjaśniają specjalistki. W zakresie funkcjonowania intelektualnego dzieci te jednak zwykle nie osiągają znacząco gorszych wyników od zdrowych równolatków – dodają autorki publikacji.

Udar u dziecka: rozpoznanie. Jakie badania wykonać?

Badania umożliwiające rozpoznanie udaru niedokrwiennego to tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Utrudnieniem wynikającym z wieku pacjentów poddanych tym badaniom jest konieczność przeprowadzenia ich w znieczuleniu ogólnym, tak więc placówki, które zajmują się diagnozowaniem dzieci z podejrzeniem udaru niedokrwiennego mózgu, muszą dysponować całodobowym dostępem do możliwości wykonania badań neuroobrazowych i opieki anestezjologicznej.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: PAP