Obserwuj w Google News

UNICEF: ołów zatruwa dzieci w Polsce. Jakie są objawy zatrucia?

2 min. czytania
04.08.2022 15:27
Zareaguj Reakcja

UNICEF bije na alarm. Organizacja informuje, że w Polsce ponad 260 tys. dzieci ma podwyższony poziom ołowiu we krwi. Pierwiastek ten jest toksyczny, powoduje m.in. zaburzenia neurologiczne i sercowo-naczyniowe. Ołów może znajdować się w przedmiotach codziennego użytku, w tym w zabawkach, ubraniach, kosmetykach czy w farbach.

Objawy zatrucia ołowiem
fot. Shutterstock
  1. Ołów może znajdować się w przyprawach
  2. Objawy zatrucia ołowiem

Nie ma bezpiecznych poziomów ołowiu we krwi - ostrzega UNICEF. Szkodliwe skutki narażenia na jego działanie pojawiają się już przy bardzo niskich poziomach stężenia tego metalu. Ołów wpływa nie tylko na funkcjonowanie organizmów dzieci, ale ma również negatywny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć, na planowanie i rozwiązywanie problemów. Może także zwiększać agresję i zachowania antyspołeczne.

Szczególnie narażeni na uszkodzenia mózgu i zaburzenia funkcji poznawczych w wyniku zatrucia ołowiem są chłopcy. Z kolei narażenie dziewcząt na działanie ołowiu we wczesnym okresie życia, a nawet w łonie matki, może zaburzać ich wzorce hormonalne i wiąże się z opóźnionym dojrzewaniem płciowym.

Ołów może znajdować się w przyprawach

UNICEF w swoim ostatnim raporcie "Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci" analizowała m.in. poziom zatrucia ołowiem u dzieci w krajach bogatych, w tym w Polsce. W rankingu 43 państw UE i OECD, pokazującym, w których krajach dzieci są najbardziej narażone na skażenie ołowiem, Polska zajęła 29. miejsce - z danych UNICEF-u wynika, że w Polsce ponad 260 tys. dzieci ma podwyższony poziom ołowiu we krwi.

Najlepsza sytuacja jest w krajach nordyckich (Finlandii, Islandii i w Szwecji), a także w Luksemburgu i w Wielkiej Brytanii. Najgorzej jest w Meksyku, Kostaryce, Rumunii, Belgii i na Malcie.

UNICEF podkreśla szczególną rolę państwa w walce z zatruciem ołowiem. Zdaniem organizacji państwo powinno m.in. monitorować i testować poziom ołowiu we krwi, zanieczyszczenie ołowiem i wprowadzić środki zapobiegawcze.

W przeszłości ołów można było znaleźć w produktach dla dzieci, np. w malowanych zabawkach. Dziś nadal jest obecny w ceramice szkliwionej ołowiem (głównie w Meksyku), w ołowianym śrucie używanym podczas polowań (Norwegia), w nowych farbach czy w przyprawach, które miesza się z ołowiem w celu zwiększenia masy lub dodania koloru (często produkowanych w Azji Południowej, ale importowanych na cały świat).

Objawy zatrucia ołowiem

Objawy zatrucia ołowiem to przeważnie:

  • bóle głowy,
  • bóle brzucha,
  • nudności,
  • kolka.

Po pewnym czasie ustępują one miejsca wymiotom, dodatkowo pojawiają się spadki ciśnienia krwi i obniżenie temperatury ciała. Ostre zatrucie prowadzi do niewydolności nerek, wątroby i układu nerwowego.

Przewlekłe zatrucie ołowiem, w wyniku kumulacji ołowiu uszkadza układ nerwowy, szpik kostny, nerki i skórę. Cechą charakterystyczną u osób długotrwale narażonych na ołów jest "ołowiana cera" i "rąbek ołowiowy" na dziąsłach.

Długotrwała ekspozycja na ołów wpływa na rozrodczość, powoduje zaburzenia emocjonalne i układu nerwowego, a także układu sercowo-naczyniowego czy odpornościowego. W Polsce dzięki badaniom diagnostycznym można oznaczyć poziom ołowiu we krwi.

Źródło: PAP/Agata Zbieg