Obserwuj w Google News

UNICEF: Pestycydy zagrażają zdrowiu dzieci w Polsce

2 min. czytania
22.09.2022 14:42
Zareaguj Reakcja

UNICEF ostrzega: w Polsce prawie co dziesiąte dziecko mieszka na terenach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia pestycydami. Organizacja przeanalizowała sytuację w 43 krajach. Polska w tym rankingu znalazła się na przedostatnim miejscu.

Pestycydy
fot. Shutterstock

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w najnowszym raporcie pt. "Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci" przeanalizował m.in. ryzyko narażenia dzieci na kontakt z pestycydami w krajach bogatych, w tym w Polsce. W rankingu, w którym przeanalizowano 43. państwa Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska zajęła przedostatnie, 42. miejsce.

- To znaczy, że najmłodsi w naszym kraju są jednymi z najbardziej narażonych na kontakt z pestycydami, a gorzej jest tylko w Czechach - podkreślono w komunikacie.

Według raportu UNICEF, w krajach bogatych średnio co dwudzieste dziecko mieszka na obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia pestycydami. W Polsce natomiast co dziesiąte dziecko mieszka na takich obszarach. Najlepsza sytuacja jest w Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwie, Malcie, Słowacji, Słowenii i Szwecji, gdzie odsetek dzieci narażonych na działanie pestycydów wynosi zero.

Według raportu krajom OECD i UE, pomimo względnego bogactwa, nie udało się zagwarantować zdrowego środowiska wszystkim dzieciom. Cały czas istnieją poważne nierówności środowiskowe. Dzieci z biedniejszych gospodarstw domowych i innych grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji doświadczają największych zagrożeń i szkód środowiskowych. Z drugiej strony, wiele z najbogatszych krajów świata w nieproporcjonalnie dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia, degradacji środowiska i zmian klimatycznych.

Kontakt z pestycydami wiąże się z występowaniem groźnych chorób

UNICEF wyjaśnia, że stosowanie pestycydów przynosi społeczeństwu wiele korzyści, m.in. chroniąc przed zarazkami i wirusami roznoszonymi przez owady, gryzonie i insekty, szczególnie w krajach rozwijających się.

- Należy jednak pamiętać, że są to substancje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Dzieci bardziej niż dorośli są narażone na wystąpienie poważnych skutków zdrowotnych w wyniku kontaktu z pestycydami - zaznacza organizacja.

UNICEF wyjaśnił w raporcie, że zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody to nie jedyny sposób, w jaki pestycydy docierają do najmłodszych. Mogą również przedostać się do organizmu dziecka przez łożysko i mleko matki.

Kontakt z pestycydami, jak tłumaczy UNICEF, może powodować szereg poważnych konsekwencji dla życia dzieci w tym uszkodzenie układów:

  • nerwowego,
  • sercowo-naczyniowego,
  • moczowo-płciowego,
  • pokarmowego,
  • rozrodczego,
  • hormonalnego,
  • krwionośnego,
  • odpornościowego.

Oprócz tego zanieczyszczenie pestycydami wiąże się z występowaniem nowotworów, w tym białaczki dziecięcej, może powodować uszkodzenia skóry i oczu, a także opóźnienia w rozwoju.

- Od lat 50. XX wieku wyprodukowano ponad 140 000 chemikaliów i pestycydów, z których większość nigdy nie została przebadana pod kątem bezpieczeństwa dzieci ani toksycznego wpływu na rozwijający się mózg - podkreślono w komunikacie.

Źródło: PAP/Aleksandra Kiełczykowska