Obserwuj w Google News

Pozwól dziecku być. Jak mądrze wspierać dziecko i czerpać z tego radość? [recenzja]

3 min. czytania
Aktualizacja 11.01.2022
11.01.2022 11:30
Zareaguj Reakcja

Jak wychować mądrze dziecko, by miało poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie wolności, sprawczości i pewności siebie? Pomocna w tym może być najnowsza książka Tomasza Smacznego "Pozwól dziecku być".

Metoda RIE
fot. materiały prasowe

Jak odnaleźć w rodzicielstwie większą satysfakcję i radość? Jak poradzić sobie z jego wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w książce "Pozwól dziecku być" autorstwa Tomasza Smacznego, edukatora rodzicielskiego oraz certyfikowanego coacha, który od 2016 r. promuje nurt wychowawczy RIE pod marką Tasty Way of Life.

Na czym polega rodzicielstwo według metody RIE?

RIE (czyt. raj) to skrót od Resources for Infant Educarers, terminu, który określał metodę wychowywania małych dzieci opartą na obserwacjach poczynionych przez dr Emmi Pikler, pediatrę, oraz Magdę Gerber, pedagog wczesnodziecięcą. Termin ten później stał się też nazwą fundacji non-profit założonej przez Magdę Gerber oraz Toma Foresta. Celem fundacji było propagowanie wiedzy przydatnej opiekunom niemowląt oraz dzieci do lat 3. Podstawą metody RIE, choć o wiele lepiej byłoby napisać filozofii rodzicielskiej RIE, jest szacunek, który okazuje się dzieciom od pierwszych chwil ich życia w każdej interakcji z nimi. Celem jest dążenie do rozwoju dziecka autentycznego, czyli takiego, które w poczuciu bezpieczeństwa, miłości i bliskości ofiarowanych mu przez jego opiekunów rozwija swoje własne kompetencje i poczucie niezależności. Podsumowując, metoda ta ma wesprzeć rodziców w wychowaniu dziecka w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy.

Metoda RIE opiera się na 7 filarach:

  • szacunku (traktowanie dziecka w sposób podmiotowy, czyli jak pełnoprawnego człowieka, który ma uczucia, własną wolę, swoje zdanie, potrzeby i marzenia),
  • zaufaniu (wiara w naturalne kompetencje dziecka i ufność, że potrafi ono być inicjatorem, odkrywcą i samodzielnie się uczyć),
  • obserwacji (uważna obserwacja dziecka, pozwalająca na zrozumienie jego potrzeb),
  • interakcji (czyli postawienie na dwukierunkową komunikację),
  • bezpieczeństwie (stworzenie dziecku takiego otoczenia, które zapewni mu fizyczne bezpieczeństwo, pozwoli na wyzwania poznawcze i emocjonalnie),
  • samodzielności (rozumianej jako danie dziecku czasu na samodzielną zabawę i poznawanie świata),
  • autentyczności (czyli wolności w poznawaniu i komunikowaniu się z innymi dziećmi).

Jak wdrożyć w życie założenia filozofii RIE?

Metoda RIE jest szczególnie pomocna w rozwiązywaniu konkretnych rodzicielskich wyzwań. Ale wiele osób zastanawia się z pewnością, jak ją wdrożyć w życie. Pomocna w tym może być książka, a właściwie poradnik napisany przez Tomasza Smacznego "Pozwól dziecku być". Powstał on – jak zdradził autor – "z potrzeby przybliżenia polskiemu czytelnikowi tej inspirującej drogi rodzicielskiej, z której korzystają z powodzeniem setki tysięcy osób w różnych częściach świata".

Tomasz Smaczny stara się pokazać, że codzienna dbałość o pomyślność i rozwój naszych dzieci może być znacznie łatwiej­sza i przyjemniejsza niż się nam wydaje, a rodzicielstwo to nie tylko poświęcanie się, ale przede wszystkim satysfakcja i radość.

Struktura książki ma charakter modułowy i bazuje na najważniejszych rodzicielskich wyzwaniach oraz kompetencjach przyszłości, w które wielu rodziców chciałoby wyposażyć własne dzieci.

W poradniku tym znajdziemy szczegółowe informacje, na temat filarów metody RIE, porady/ inspiracje dotyczące rozwoju motorycznego, emocjonalnego dziecka. Dowiemy się m.in. jak motywować dziecko, by wspierać jego pewność siebie, samodzielność i zainteresowanie światem, jak postępować w przypadku histerii czy konfliktów między dziećmi, jak jasno stawiać granice i konsekwentnie ich przestrzegać. Jeden rozdział – ostatni – poświęcony jest energii rodzica, którego potrzeby w relacji z dzieckiem są równie istotne.  

Wszystkie rozdziały poradnika rozpoczynają wypowiedzi polskich rodziców praktykujących RIE na co dzień, którzy podzielili się swoimi obserwacjami, pokazując, jak zalecenia tego nurtu przekładają się na prawdziwe życie. Ich perspektywa uzupełnia przekaz książki.

Niewątpliwym atutem poradnika jest kolorowa wkładka z serią komiksów sytuacyjnych związanych z treścią poszczególnych rozdziałów. Każda scenka ma dwa warianty, z których tylko ten po prawej stronie oddaje ducha RIE. Zawarte w nim wypowiedzi rodziców, skierowane do dzieci, nie są z założenia gotowymi skryptami do naśladowania (chociaż mogą nimi być). Służą jedynie jako przykłady rozmowy zgodnej z filozofią RIE.

Książka dedykowana jest przede wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci w wieku od 0 do 7 lat, ale nie tylko. Może to być doskonała lektura dla wszystkich osób, które mają kontakt z małymi dziećmi i chcą traktować je z szacunkiem i miłością.