Zamknij

Dziecko z dysleksją w szkole - jakie ma przywileje?

21.10.2022
Aktualizacja: 08.11.2022 17:24

Dziecko z dysleksją w szkole może skorzystać z określonych przywilejów. Warunkiem jest potwierdzenie faktu występowania dysleksji w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dziecko z dysleksją w szkole
fot. Shutterstock

Dysleksja to nie fanaberia, tylko określone trudności, z którymi zmaga się uczeń. Mylą mu się litery, kształty, głoski. Przyczyną tego zaburzenia jest nieharmonijny rozwój w sferze poznawczej. W Polsce zdiagnozowaną dysleksję ma 10-15% uczniów. To właśnie oni mogą skorzystać z określonych przywilejów.

Dziecko z dysleksją w szkole - trudności

Dyslektycy myślą obrazami. "Te obrazy to rodzaj trójwymiarowego filmu, który oddziałuje na różne zmysły. Ten trójwymiarowy obraz powiększa się w miarę słuchania lub czytania. Nie prowadzą dialogu wewnętrznego, nie słyszą tego, co czytają (chyba że czytają głośno). Stopniowo, w miarę usłyszanych czy przeczytanych słów, rozwija się w ich umyśle obraz sensu. Jednak ten swoisty film ciągle jest zatrzymywany, gdy pojawia się słowo (wyraz, symbol), którego znaczenie jest nieznane albo raczej którego obrazu mentalnego nie ma w umyśle" - czytamy w portalu nauczycieli, rodziców i uczniów Librus.

Dysleksja - trudności:

 • trudności w czytaniu, pisaniu, ortografii, matematyce;
 • zaburzenia motoryki małej i dużej;
 • zaburzenie orientacji przestrzennej;
 • kłopoty z samooceną i poczuciem wartości – często postrzegają siebie jako mniej zdolnych od innych.

Dziecko z dysleksją w szkole musi dostarczyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia to nie orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, tylko dokument wyszczególniający trudności dziecka i zalecenia dla szkoły. Po dostarczeniu opinii uczeń z dysleksją może ubiegać o specjalne przywileje.

Dziecko z dysleksją w szkole - przywileje

W portalu Librus możemy znaleźć konkretne zalecenia dla nauczyciela dziecka z dysleksją.

 1. Trudności w czytaniu: …po podzieleniu na części, …czytanie fragmentów, …po odsłuchaniu tekstu.
 2. Trudności w pisaniu: …mniej do zapisania, … odpowiedź ustna zamiast pisemnej, …przy użyciu laptopa, …z gotową notatką przygotowaną przez nauczyciela, …test (zamiast pytań otwartych).
 3. Trudności w ortografii: …ze słownikiem ortograficznym, …z wykazem wyrazów z trudnościami.
 4. Trudności w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych: …ustne komentowanie wykonywanych działań, …na graficznie rozplanowanym sprawdzianie, …korzystając z wykazu wzorów, tablic, …po podzieleniu na mniejsze partie, …z planem, instrukcją, …z modelem bryły, ...z ilustracją (diagramem, tabelą).
 5. Zaburzenia motoryki małej i dużej: …po wielokrotnym ćwiczeniu, …po obserwacji innych uczniów wykonujących ćwiczenie, …jako trzeci lub czwarty w kolejności uczeń wykonujący ćwiczenie, …po prezentacji ćwiczenia.
 6. Zaburzenie orientacji przestrzennej: …wykonuje czynność (ćwiczenie) po wcześniejszej obserwacji innych wykonujących to samo ćwiczenie uczniów, …po przejściu trasy, którą ma biec (dotyczy rozgrzewki na lekcjach wf, wykonywania różnych ćwiczeń lekkoatletycznych: przewrót, skok itd.)

Dziecko z dysleksją w szkole powinno też dostać specjalne przywileje podczas egzaminu:

 • możliwość pisania egzaminu w oddzielnej sali, w której członek zespołu egzaminacyjnego na początku głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść zadań, a uczniowie będą mogli śledzić tekst zapisany w arkuszu;
 • wydłużenie czasu pisania; możliwość pisania samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań literami drukowanymi;
 • możliwość pracy z arkuszem z bezszeryfową czcionką 14 pkt. (czcionka bez małej kreski występującej na końcu lub przy załamaniach głównej kreski znaku);
 • możliwość specjalnego kodowania karty odpowiedzi, aby zadania, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, mogły być sprawdzone za pomocą kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów;
 • możliwość zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych bezpośrednio na arkuszu ( dot. głębokiej dysleksji).

Dziecko z dysleksją w szkole, na wniosek rodziców, może również zostać zwolnione z nauki drugiego języka obcego.

Źródło: portal.librus.pl, sp3sierpc.pl