Obserwuj w Google News

Dlaczego ciąża bliźniacza jest ciążą wysokiego ryzyka?

3 min. czytania
Aktualizacja 10.02.2022
27.01.2022 13:14
Zareaguj Reakcja

Choć większość ciąż bliźniaczych przebiega raczej prawidłowo i podobnie jak pojedyncze, to i tak każda ciąża mnoga jest określana przez lekarzy jako ciąża wysokiego ryzyka. To oznacza, że przyszła mama powinna być pod stałym nadzorem lekarza, ponieważ jej stan wiąże się ze zwiększonymi zagrożeniami. Z jakim ryzykiem wiążą się ciąże mnogie?

Ciąża bliźniacza - ciąża wysokiego ryzyka
fot. Shutterstock
  1. Co to jest ciąża wysokiego ryzyka?
  2. Jakie zagrożenia niesie ze sobą ciąża mnoga?
  3. Kiedy następuje poród w ciąży bliźniaczej i mnogiej?

Ciąża mnoga oznacza jednoczesny rozwój w jamie macicy dwóch lub większej liczby płodów. W zależności od tego wyróżnia się ciążę bliźniaczą, trojaczą, czworaczą itd. Więcej niż jedno dziecko w brzuchu oznacza dla organizmu kobiety znacznie większy wysiłek niż w przypadku ciąży pojedynczej i dlatego wiąże się z większym ryzykiem. Mimo to większość kobiet spodziewających się więcej niż jednego dziecka kończy ciąże szczęśliwie i bez większych powikłań. Konieczna jest jednak stała opieka lekarska.

Co to jest ciąża wysokiego ryzyka?

Ciąża wysokiego ryzyka to ciąża, podczas której mogą wystąpić powikłania – ryzyko komplikacji w ciąży i podczas porodu jest dużo wyższe niż w przypadku zdrowej pojedynczej ciąży. Ciąża wysokiego ryzyka nie zawsze jest jednak ciążą zagrożoną i nie oznacza, że jej przebieg będzie nieprawidłowy lub że pojawią się komplikacje. To po prostu rodzaj ciąży, który wymaga większej uwagi ze strony lekarzy i częstszych badań. Przy odpowiednim prowadzeniu jest duża szansa, że będzie przebiegała prawidłowo.

Czynnikami sprawiającymi, że ciąża staje się ciążą wysokiego ryzyka są niektóre choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie czy cukrzyca, otyłość, niedowaga, ciąża powyżej 35. roku życia lub przed 17. rokiem życia, a także ciąża mnoga.

ważne!

Ciąża mnoga to większy wysiłek, zarówno dla rozwijających się w macicy dzieci, jak i dla przyszłej mamy. Kobieta w ciąży mnogiej narażona jest na większe dolegliwości w trakcie ciąży i powinna liczyć się też z większym ryzykiem ewentualnych powikłań.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą ciąża mnoga?

Ciąża mnoga, w tym ciąża bliźniacza, może stwarzać zagrożenie zarówno dla mamy, jak i dla dzieci. Do tych potencjalnych zagrożeń można zaliczyć m.in.:

  • poród przedwczesny – im liczniejsza ciąża, tym wcześniejszy poród
  • niska masa urodzeniowa dzieci - w związku z tym, że większość ciąż wielopłodowych kończy się porodem przedwczesnym, dzieci rodzą się z niską masą urodzeniową wynoszącą mniej niż 2500 gramów.
  • zespół przetoczenia płodowo-płodowego - dotyczy wyłącznie bliźniąt jednojajowych, które dzielą jedno łożysko (tzw. ciąża jednojajowa jednokosmówkowa), występuje gdy z powodu nieprawidłowych połączeń naczyniowych w łożysku jedno dziecko otrzymuje za mało krwi, a drugie za dużo.
  • problemy z łożyskiem – takie jak łożysko przodujące oraz przedwczesne oddzielenie łożyska.
  • stan przedrzucawkowy – to współistnienie nadciśnienia tętniczego oraz białkomoczu, jest zagrożeniem dla życia dzieci i kobiety, pojawia się zwykle po 20. tygodniu ciąży
  • cukrzyca ciążowa – w ciąży mnogiej występuje częściej niż w pojedynczej

Kiedy następuje poród w ciąży bliźniaczej i mnogiej?

Poród w ciąży mnogiej zawsze następuje wcześniej niż w ciąży pojedynczej – jednak im mniej dzieci, tym dłużej zwykle pozostają one w macicy. Kobieta, która spodziewa się jednego dziecka, przeciętnie rodzi je w 39. tygodniu ciąży, bliźniaki rodzą się najczęściej między 35. a 36. tygodniem ciąży. Warto pamiętać, że w przypadku bliźniąt poród w terminie to poród w 37. tygodniu ciąży, a nie w 40., jak jest to w przypadku ciąży pojedynczej, a i tak połowa bliźniąt rodzi się przed terminem. Jeśli chodzi o ciąże trojacze i czworacze, to wszystkie kończą przedwcześnie. Wraz ze wzrostem dzieci robi się mniej miejsca w macicy i maluchom jest coraz ciaśniej i mniej niewygodnie. Większe jest też obciążenie dla organizmu mamy.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Wylecz.to / Akademiaporodu.pl / Drmax.pl