Obserwuj w Google News

Zapalenie płuc: powikłania. Czym grozi zapalenie płuc?

3 min. czytania
Aktualizacja 13.11.2021
11.03.2020 15:27
Zareaguj Reakcja

Zapalenie płuc to choroba szczególnie groźna dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Choroba ta może u osób z grup ryzyka prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Dlatego objawów zapalenia płuc nie wolno lekceważyć. Już uczucie duszności, osłabienia, a nawet kaszel powinny skłonić do konsultacji z lekarzem.

Powikłania po zapaleniu płuc
fot. Shutterstock

Zapalenie płuc to powszechna, choć groźna choroba. Zapaleniem płuc nazywa się infekcję jednego lub obu płuc. Infekcja ta może być spowodowana przez bakterie, wirusy lub grzyby.

Jak rozpoznać objawy zapalenia płuc? Charakterystyczne dla choroby jest tworzenie się wysięku zapalnego, co skutkuje przyspieszeniem oddechu, dusznością, zmniejszeniem powietrzności płuc.

Objawy mogą pojawić się nagle (w ciągu 24-48 godzin od zakażenia) lub rozwijać się wolniej przez kilka dni. Wirusowe zapalenie płuc może zaczynać się od objawów grypopodobnych, takich jak wysoka gorączka i świszczący oddech. Natomiast bakteryjne zapalenie płuc może wywoływać wysoką gorączkę.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Z lekarzem należy skonsultować się od razu po wystąpieniu typowych objawów. Problem z oddychaniem to wystarczający powód do wizyty u specjalisty. Szczególnie niepokoić powinny: przyspieszony oddech, ból w klatce piersiowej i uczucie dezorientacji.

Typowe objawy zapalenia płuc to: zmęczenie, problemy z oddychaniem, uczucie ciężkości w piersi, ból w klatce piersiowej podczas oddychania i pokasływania, świsty podczas wdechu i wydechu, duszności, pokasływanie lub nasilony kaszel, typowe objawy przeziębienia.

Objawów zapalenia płuc nie wolno lekceważyć, bo ostra infekcja dolnych dróg oddechowych może prowadzić do groźnych powikłań, a nawet do śmierci.

Zapalenie płuc: powikłania

Zapalenie płuc bywa groźne dla małych dzieci i osób starszych, a także dla osób przewlekle chorych, w tym cukrzyków. Choroba ta może prowadzić do powikłań uszkadzających płuca, a nawet do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie zapalenia płuc i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Powikłania zapalenia płuc:

Ropień płuca: do rozwoju ropnia dochodzi, gdy dojdzie do zakażenia niektórymi bakteriami (najczęściej gronkowcem złocistym), w wyniku czego dochodzi do zniszczenia niemal całego płuca. Tworzy się wtedy jama wypełniona ropną. Ropień płuca leczy się antybiotykami. 

Wysiękowe zapalenie opłucnej: powstaje najczęściej jako powikłanie bakteryjnego zapalenia płuc, rzadziej zapalenia wirusowego. Wysięk w jamie opłucnej towarzyszy nawet 1/3 chorych na bakteryjne zapalenie płuc. Płyn, który pojawia się w jamie opłucnej, czyli pomiędzy płucem a ścianą klatki piersiowej, jest zazwyczaj niezakażony. Gdy ulegnie zakażeniu, powstaje ropniak opłucnej.

Ropniak opłucnej: jest powikłaniem wysiękowego zapalenia opłucnej. W przypadku ropniaka tworzą się zmiany włókniste opłucnej, utrudniające rozprężanie się płuca i oddychanie.

Bakteriemia: powikłanie, które występuje u połowy chorych na zapalenie płuc w podeszłym wieku. Jest to zakażenie krwi bakteriami, które może ustąpić samoistnie, ale najczęściej prowadzi do sepsy i wstrząsu septycznego, które są stanami zagrożenia życia.

Niewydolność oddechowa: do niewydolności dochodzi zazwyczaj w przebiegu zapalenia płuc, jako powikłania grypy, szczególnie tzw. świńskiej, czyli AH1N1, oraz SARS.

Ważne

Koronawirus powoduje zapalenie płuc

Groźny koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje zapalenie płuc, pojawił się w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus ten rozprzestrzenia się drogą kropelkową z człowieka na człowieka, jest silnie zakaźny. Zakażenie wirusem wywołuje wysoką gorączkę, osłabienie, kaszel. Rozwój choroby COVID-19, wywoływanej koronawirusem, może mieć ostry przebieg z groźnym zapaleniem płuc, ich niewydolnością. Choroba może prowadzić do trwałego uszkodzenia płuc, a nawet śmierci.

Źródło: transplantacja.org.pl