Obserwuj w Google News

Złamana kość udowa zagraża życiu. “Do 2050 roku liczba przypadków podwoi się”

3 min. czytania
19.06.2023 11:01
Zareaguj Reakcja

Złamanie szyjki kości udowej, występujące u starszych osób, staje się coraz większym, globalnym zagrożeniem. Eksperci, na łamach “Journal of Bone and MIneral Research”, alarmują: w ciągu najbliższych kilkunastu lat liczba pacjentów wzrośnie dwukrotnie. Czy da się temu zapobiec?

Do 2050 roku liczba złamań kości szyjki udowej podwoi się
fot. EastNews

Złamanie szyjki kości udowej jest, niestety, częstą przypadłością seniorów. To poważne ryzyko dla życia: nie chodzi o samo złamanie, a powikłania, jakie mu towarzyszą. Długotrwałe unieruchomienie tego stawu może prowadzić przede wszystkim do problemów zakrzepowo-zatorowych, ale nie tylko. U pacjentów przebywających przez długi czas w pozycji leżącej, występują odleżyny. Bardzo często dochodzi do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta: chory łatwiej łapie różne infekcje, a ich leczenie bywa nieskuteczne. Złamanie może prowadzić do uszkodzenia nerwów w okolicy kości udowej. Osoby z takimi złamaniami są zależne od otoczenia. Złamania te są dużym obciążeniem nie tylko dla pacjentów, ale również ich rodzin i systemu opieki zdrowotnej.

Śmiertelność przy złamaniu kości szyjki udowej u osób w podeszłym wieku wynosi 25 proc. w pierwszym roku od wypadku. Dlatego potrzebne są nowe, lepsze rozwiązania systemowe.

Czeka nas dwukrotny wzrost liczby niebezpiecznych złamań

Międzynarodowa grupa naukowców kierowana przez specjalistów z University of Hong Kong (HKUMed) oceniła trendy pokoleniowe w częstości występowania złamań szyjki kości udowej, wzorce leczenia oraz towarzyszącą złamaniu śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w 19 krajach i regionach w latach 2005-2018. Podczas prac wykorzystano dane Organizacji Narodów Zjednoczonych o światowej populacji z 2020 r. Liczbę złamań szyjki kości udowej w latach  2030, 2040 i 2050 przewidziano w oparciu o trendy występowania tych złamań oraz dane Banku Światowego. Łącznie zidentyfikowano ponad 4 miliony przypadków złamań szyjki kości udowej. Zgłoszone, wystandaryzowane pod względem wieku i płci wskaźniki częstości występowania złamań szyjki kości udowej wahały się od 95,1 (Brazylia) do 315,9 (Dania) na 100 000 mieszkańców. Chociaż w większości badanych krajów zaobserwowano raczej niewielką tendencję spadkową, jeśli chodzi o takie urazy, przewiduje się, że do 2050 roku częstość występowania złamań niemal się podwoi.

Jeśli chodzi o wskaźnik śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, wahał się on od 14,4 proc.(Singapur), do 28,3 proc. w Wielkiej Brytanii. Trendy śmiertelności wahały się od -5,3 proc. do +18,4 proc rocznie. Objęci badaniem mężczyźni rzadziej przyjmowali leki przeciwko osteoporozie i częściej umierali z różnych powodów, a przewidywane zwiększenie liczby złamań do roku 2050 było w ich przypadku większe.

Ogromnym problemem jest znaczna luka w leczeniu pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej: często nie otrzymują oni terapii zapobiegającej złamaniom w przyszłości. Autorzy podkreślają pilną potrzebę opracowania lepszych strategii zapobiegania złamaniom szyjki kości udowej i opieki nad chorymi.

Specjaliści podkreślają, że obciążenie związane ze złamaniem szyjki kości udowej będzie nadal rosło. Aby to zatrzymać, powinna zostać rozważona instytucjonalizacja, odpowiednia polityka rządu i interdyscyplinarne interwencje.

Źródło:

  • Sing CW, Lin TC, Bartholomew S, Bell JS, Bennett C, Beyene K, Bosco-Levy P, Bradbury BD, Chan AHY, Chandran M, Cooper C, de Ridder M, Doyon CY, Droz-Perroteau C, Ganesan G, Hartikainen S, Ilomaki J, Jeong HE, Kiel DP, Kubota K, Lai EC, Lange JL, Lewiecki EM, Lin J, Liu J, Maskell J, de Abreu MM, O'Kelly J, Ooba N, Pedersen AB, Prats-Uribe A, Prieto-Alhambra D, Qin SX, Shin JY, Sørensen HT, Tan KB, Thomas T, Tolppanen AM, Verhamme KMC, Wang GH, Watcharathanakij S, Wood SJ, Cheung CL, Wong ICK. Global Epidemiology of Hip Fractures: Secular Trends in Incidence Rate, Post-Fracture Treatment, and All-Cause Mortality. J Bone Miner Res. 2023 Apr 29. doi: 10.1002/jbmr.4821. Epub ahead of print. PMID: 37118993.