,

Niewidomi mają inny, niezwykły zmysł. “Lepiej wyczuwają bicie własnego serca”

24.03.2023 13:43

Osoby niewidome często mają wyostrzone inne zmysły, za pomocą których codziennie funkcjonują. Nowe badanie wykazało, że dużo lepiej rozumieją oni sygnały, jakie pochodzą z wnętrza ich ciała, np. bicie serca. Odkrycie pomoże dowiedzieć się więcej na temat emocji niewidomych.

Niewidomi lepiej wyczuwają bicie swojego serca. Badanie
fot. Shutterstock

Dla osób niewidomych niezwykle ważne są inne zmysły. Słuch, węch, dotyk i smak: uruchamiają one wyobraźnię i pomagają im w codziennych sytuacjach. Według naukowców, wyostrzenie tych zmysłów, to nie jedyne zdolności niewidzących. Utrata wzroku może powodować, że rozwinie się kolejny zmysł, związany z odbieraniem własnego ciała. Tzw. “ósmy zmysł” nazywamy interocepcją: pomaga nam odczytywać potrzeby i dolegliwości bólowe, jakie zachodzą w organizmie. Jak wykazały badania przeprowadzone przez studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i szwedzkiego Instytutu Karolińskiego, osoby niewidome lepiej wyczuwają bicie własnego serca. W eksperymencie wzięło udział ponad 70 osób, część z nich nie miała żadnych problemów ze wzrokiem.

W trakcie badania uczestnicy liczyli uderzenia własnego serca przez kilka krótkich okresów. Następnie podawali liczbę wyliczonych przez siebie uderzeń z zarejestrowaną rzeczywistą liczbą uderzeń serca. Musieli też ocenić w skali 0–10 to, jak dobrze, ich zdaniem, wykonali zadanie.

W jaki sposób utrata wzroku stymuluje mózg?

Badanie pokazało, że osoby niewidome są dokładniejsze w odczuwaniu bicia serca niż osoby widzące. Nie zaobserwowano różnic między grupami w ocenie, jak dobrze wykonali zadanie, ani w ilości uderzeń serca na minutę.Odkrycie to potwierdza, że gdy tracimy wzrok, plastyczność mózgu prowadzi do lepszej zdolności odczuwania sygnałów z wnętrza ciała. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest, jednak taka zdolność na pewno pomaga uniknąć zagrożenia, może być też pomocna w kontaktach z innymi.

– Nasze wyniki są istotnym krokiem w badaniach nad plastycznością mózgu i pokazują, że u osób niewidomych wyostrza się nie tylko słuch i dotyk, jak wiemy z poprzednich badań, ale także dostęp do sygnałów z wnętrza ciała. To z kolei pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób osoby niewidome postrzegają swoje emocje przy braku informacji wzrokowej – powiedział Marcin Szwed, którego laboratorium bierze udział w badaniach.

Źródło: Dominika Radziun, Maksymilian Korczyk, Laura Crucianelli, Marcin Szwed, H. Henrik Ehrsson,  Heartbeat counting accuracy is enhanced in blind individuals, Journal of Experimental Psychology: General, online March 23, 2023: doi: 10.1037/xge0001366

Logo radiozet Dzieje się