Obserwuj w Google News

Przyczyny raka tarczycy. Co zwiększa ryzyko zachorowania?

2 min. czytania
Aktualizacja 12.11.2020
31.07.2019 15:28
Zareaguj Reakcja

Rak tarczycy nie wybiera, może dotknąć każdego. Choć nie istnieje jedna, konkretna przyczyna zachorowania na raka tarczycy, to wyróżnia się kilka czynników, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka w obrębie tego gruczołu. Do najważniejszych czynników ryzyka zalicza się m.in. nieodpowiednią podaż jodu - zbyt dużą lub zbyt małą.

Rak tarczycy może byc związany z niektórymi czynnikami ryzyka
fot. Shutterstock

Rak tarczycy nie jest częstym nowotworem, stanowi zaledwie 1 proc. wszystkim nowotworów złośliwych. Wywodzi się najczęściej z komórek pęcherzykowych tarczycy, które ulegają niekontrolowanemu wzrostowi. Rzadziej rak tarczycy rozwija się z komórek C (komórek okołopęcherzykowych) wytwarzających kalcytoninę, jest to agresywny rak rdzeniasty tarczycy.

Nie każda zmiana pojawiająca się w obrębie tarczycy to rak. Szacuje się, że tylko ok. 5 proc. guzków tarczycy to nowotwory złośliwe. Komórki tych guzków mają zdolność oddzielania się od tarczycy i przemieszczania się do innych organów, gdzie ulegają wzrostowi.

Jakie są przyczyny raka tarczycy?

Na raka tarczycy może zachorować każdy. Choć największą liczbę zachorowań stwierdza się u osób powyżej 40. roku życia, to złośliwy nowotwór tarczycy może zaatakować każdego. W większości przypadków podobnie jak w innych nowotworach, dokładny, jednoznaczny czynnik inicjujący rozwój raka tarczycy jest nieznany. Wyróżnia się jednak kilka czynników, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka tarczycy.

Czynniki predysponujące do rozwoju raka tarczycy:

Narażenie na promieniowanie jonizujące podczas pracy lub radioterapia okolicy szyi w dzieciństwie.

Płeć: kobiety chorują nawet cztery razy częściej niż mężczyźni.

Wiek: na raka tarczycy można zachorować w każdym wieku, natomiast najwięcej zachorowań obserwuje się między 40. a 50. rokiem życia.

Zaburzenie gospodarki jodu: zarówno zbyt niska, jaki za wysoka dawka tego pierwiastka, może przyczynić się do rozwoju raka tarczycy. Zaobserwowano również, że rak pęcherzykowy występuje częściej na obszarach niedoboru jodu, natomiast na obszarach o dobrym zaopatrzeniu w jod przeważa rak brodawkowaty.

Czynniki genetyczne, szczególnie w przypadku raka pęcherzykowego i brodawkowatego występowanie raka tarczycy w rodzinie zwiększa ryzyko jego rozwoju około 4-krotnie, a nawet 25 proc. przypadków raka rdzeniastego to nowotwory dziedziczne.

Ważne

Rokowanie w raku tarczycy

Rokowanie w raku tarczycy jest względnie dobre. Wczesne wykrycie choroby daje duże szanse na wyleczenie. Pomimo obserwowanego w ostatnich latach wzrostu zachorowalności na raka tarczycy, liczba zgonów z powodu tej choroby utrzymuje się na stałym i stosunkowo niskim poziomie, co wynika z wczesnej diagnostyki i stałej poprawy sposobów leczenia.