Obserwuj w Google News

Ważne odkrycie dla kobiet z rakiem piersi. To może ułatwić ich leczenie

1 min. czytania
Aktualizacja 16.09.2021
16.09.2021 10:09
Zareaguj Reakcja

Poziom enzymu sTK1 we krwi może być ważnym czynnikiem decydującym o kierunku leczenia pacjentek z rakiem piersi. Poznaj wyniki najnowszych badań.

Leczenie raka piersi
fot. Shutterstock

Proste badanie krwi pozwala ustalić, u których pacjentek rak piersi będzie rozwijał się wolniej – do takich wniosków doszli naukowcy z amerykańskiej organizacji SWOG Cancer Research Network. Ich zdaniem istnieje związek pomiędzy niskim poziom enzymu sTK1 we krwi pacjentek z hormonozależnym rakiem piersi a wolniejszym przebiegiem choroby i dłuższą przeżywalnością.

Badacze analizowali próbki krwi pobrane od 432 kobiet z hormonozależnym rakiem piersi z przerzutami (pobierali je 5 razy, raz przed rozpoczęciem leczenia oraz czterokrotnie w trakcie leczenia). Sprawdzali poziom aktywności enzymu sTK1. Wysoki poziom tego enzymu występował u 40 proc. kobiet. W tej grupie rak piersi rozwijał się szybciej i był związany z krótszą przeżywalnością niż u kobiet z niskim poziomem sTK1 (30 miesięcy vs. 58 miesięcy).

Zaobserwowano również, że w przypadku pacjentek z niskim poziomem sTK1 takie same rezultaty przynosiło zastosowanie samego anastrozolu (inhibitora aromatazy hamującego wytwarzanie estrogenów) oraz połączenia anastrozolu i fulwestrantu (antagonisty receptora estrogenowego). Sugeruje to, że badanie krwi przed rozpoczęciem leczenia mogłoby określać, które osoby powinny otrzymywać jeden lek, a które oba.

Swoje badanie i jego wyniki opisali na łamach „Clinical Cancer Research”. Ich zdaniem ma ono duże znaczenie w leczeniu kobiet z rakiem piersi.

– Możliwość identyfikowania pacjentek, które nie osiągają dodatkowych korzyści z połączenia dwóch leków, pozwoliłoby uniknąć zarówno części efektów ubocznych, jak i zredukowałoby koszty leczenia – napisali autorzy badania.

Źródło: PAP