,

Alzheimer: przyczyny. Co wywołuje chorobę Alzheimera?

16.11.2022
Aktualizacja: 16.11.2022 16:43

Przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w mózgu nieprawidłowych białek, co skutkuje obumieraniem komórek nerwowych. To prowadzi do występowania objawów, takich jak utrata pamięci lub problemy z uczeniem się. Dowiedz się, co wywołuje Alzheimera i kto może zachorować. 

Mężczyzna chory na Alzheimera
fot. Shutterstock

Choroba Alzheimera to choroba nieuleczalna, prowadząca do stopniowej degeneracji i obumierania komórek nerwowych, czego skutkiem jest postępujący deficyt funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzenia zachowania, takie jak: apatia, pobudzenie i objawy psychotyczne oraz problemy z poruszaniem się i obniżenie sprawności umysłowej.

Choroba Alzheimera należy do chorób neurodegeneracyjnych, czyli chorób uszkadzających neurony w ludzkim mózgu. Neurony, czyli komórki nerwowe to elementy systemu nerwowego. Komórki te nie mają zdolności regeneracji lub wymiany, jeśli więc ulegną uszkodzeniu lub obumrą, nie mogą zostać zastąpione innymi. Dlatego Alzheimer jest chorobą nieuleczalną, ponieważ nie można odwrócić procesu obumierania neuronów i nie można ich niczym zastąpić. Obecnie, dzięki wczesnemu podjęciu leczenia, można wyhamować rozwój choroby, wydłużając okres sprawności.

Alzheimer: przyczyny. Co wywołuje chorobę Alzheimera?

Alzheimer charakteryzuje się występowaniem w mózgu złogów amyloidowych oraz kłębków neurofibrylarnych. Złogi, czyli beta amyloid, to bryłki białka niewystępujące w zdrowym mózgu. Kłębki są wiązkami poplątanych włókienek zbudowanych z białka określanego mianem tau.

Choroba Alzheimera jest amyloidozą, czyli procesem neurodegeneracyjnym, w którym dochodzi do odkładania się w mózgu nieprawidłowych białek w wyniku tzw. "kaskady amyloidowej". Głównym białkiem, którego obecność powoduje uszkodzenia komórek nerwowych, jest β-amyloid. Dodatkowy mechanizm powodujący neurodegenerację to patologiczna przebudowa białka (białko tau) będącego budulcem szkieletu komórek nerwowych, co prowadzi do ich rozpadu. Obecność nieprawidłowych białek powoduje zanik neuronów i upośledzenie ich funkcji, skutkuje też zmniejszeniem ilości substancji przekazujących informacje w układzie nerwowym - głównie acetylocholiny.

Dokładna przyczyna rozwoju choroby Alzheimera nie jest znana, wiadomo natomiast, że głównym czynnikiem ryzyka zachorowania jest wiek - prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera podwaja się co 5 lat po osiągnięciu 65 roku życia. Choroba może też mieć podłoże genetyczne - nosicielstwo mutacji genów β APP albo presenilin: 1 i 2 (PSEN 1, PSEN 2) powoduje zachorowanie nawet ze 100 proc. pewnością. Na rozwój choroby Alzheimera narażone są też osoby z zespołem Downa, ponieważ wada genetyczna, która go powoduje, może również powodować odkładanie się blaszek amyloidowych w mózgu.

Najważniejszym czynnikiem środowiskowym, który może przyspieszać rozwój choroby, jest dysfunkcja naczyń mózgowych, powodowana m.in. przez nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Innym czynnikiem ryzyka, który można modyfikować, jest poziom wykształcenia lub też chęć zdobywania wiedzy oraz aktywność ruchowa i towarzyska.

Mózg osoby zdrowej/ Mózg osoby chorej na Alzheimera

Mózg osoby zdrowej/ Mózg osoby chorej na Alzheimera fot. East News

‧ fot. Mózg osoby zdrowej/ Mózg osoby chorej na Alzheimera East News

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona - Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Postępy Nauk Medycznych 7/2015, s. 468-476)

logo Tu się dzieje