Obserwuj w Google News

Wtórny udar mózgu: przyczyny udaru po udarze

2 min. czytania
Aktualizacja 13.10.2022
13.10.2022 10:55
Zareaguj Reakcja

Udar mózgu może być przyczyną śmierci lub niepełnosprawności, ale niektórzy chorzy wychodzą z udaru obronną ręką. Lekarze przekonują jednak, by nie bagatelizować przebytego udaru. Ten stan może bowiem nawracać. Wtórne udary mózgu obserwuje się u chorych w ciągu miesiąca po pierwszym udarze, w ciągu następnego roku, a nawet po pięciu latach od pierwszego udaru.  

Nawrotowy udar mózgu
fot. Shutterstock
  1. Udar po udarze, czyli udar wtórny
  2. Prawdopodobieństwo kolejnego udaru

Udar mózgu to 

Udar mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonu. U osób po 60. roku życia udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. 

Wyróżnia się dwa typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny:

  1. Udar niedokrwienny dotyczy nawet 4/5 wszystkich przypadków udarów. Powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca mózg w krew staje się niedrożna i krew nie jest już w stanie przez nią przepływać lub przepływa w ilości niewystarczającej do tego, by komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują do życia. 
  2. Udar krwotoczny powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza to naczynie. Wylew skutkuje tym, że krew nie dociera do tkanki mózgowej w obszarze zaopatrywanym przez pękniętą tętnicę, ale zalewa i niszczy okoliczną tkankę nerwową i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki.

Udar po udarze, czyli udar wtórny

Udar niedokrwienny to najczęstszy rodzaj udaru mózgu. Ten typ udaru odpowiedzialny jest za największą liczbę zgonów i przypadków kalectwa. Pomimo coraz lepszej profilaktyki poudarowej i próbach zapobiegania nawrotom udarów, udar wtórny jest wciąż ogromnym zagrożeniem dla życia.

Jacek Rozenek o udarze: to stało się na parkingu

W przypadku Jacka Rozenka udar był podwójny: niedokrwienny i krwotoczny. "W następstwie leczenia albo innych powikłań może dojść do ukrwotocznienia się ogniska niedokrwiennego" - wyjaśnił obecny w studiu Radia ZET fizjoterapeuta Marcin Stelmach.

Prawdopodobieństwo kolejnego udaru

Ryzyko nawrotu udaru mózgu wynosi 1,7 - 4 proc. w ciągu 30 dni po pierwszym udarze, 6 – 12 proc. w ciągu pierwszego roku i 19 - 42 proc. w ciągu kolejnych 5 lat po pierwszym udarze.

Ryzyko ponownego wystąpienia udaru zależy od wielu czynników: od chorób współistniejących, liczby stwierdzanych czynników ryzyka, wieku, a także od przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktyki wtórnej. Ryzyko wtórnego udaru nigdy nie wynosi 0 proc. i pacjenci powinni mieć tego świadomość. Ważna jest zatem odpowiednia profilaktyka, dbanie o zdrowie, odpowiednie leczenie chorób, które mogą zwiększać ryzyko ponownego udaru i regularne kontrole lekarskie. 

Co jest przyczyną udaru wtórnego, czyli udaru po udarze? Czynnikiem ryzyka kolejnego udaru w ciągu 30 dni od pierwszego, czyli tzw. wczesnego nawrotu jest ryzyko zakrzepowo-zatorowe w przebiegu miażdżycy dużych naczyń. Najważniejszym czynnikiem ryzyka późnego nawrotu udaru mózgu jest zaawansowany wiek chorego.

Wśród czynników ryzyka wystąpienia ponownego udaru po przebytym już udarze mózgu wyróżnia się przede wszystkim:  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, w tym migotanie przedsionków, cukrzycę typu 2, zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, palenie tytoniu, alkoholizm, a także wypadanie płatka zastawki mitralnej oraz miażdżycę aorty.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źódło: Nawrotowe udary mózgu, Przemysław Nowacki, Agata Porębska (Pol. Przegl. Neurol 2005;1(1):8-14.)