Obserwuj w Google News

Sanepid podsumował epidemię legionelli w Rzeszowie. Ustalono źródło zakażeń?

3 min. czytania
02.11.2023 12:51
Zareaguj Reakcja

Na stronach rzeszowskiego sanepidu zamieszczono podsumowanie działań związanych z ogniskiem legionellozy w Rzeszowie. Dowiadujemy się nie tylko o liczbie przypadków choroby legionistów i zgonów z jej powodu, ale również o wynikach śledztwa epidemiologicznego i prawdopodobnym źródle zakażeń na terenie Rzeszowa i okolic. Co zatem wiadomo?

Sanepid w Rzeszowie i legionella
fot. Polska Press/East News

Z końcem października Województwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie podsumowała epidemię zakażeń bakterią Legionella. Sanepid doszedł do wniosku, że prawdopodobnym źródłem zachorowań na legionellozę w Rzeszowie były domowe instalacje wody ciepłej i zimnej. „Od 56 dni nie notujemy nowych przypadków zakażeń związanych z ogniskiem, co oznacza, że nastąpiło jego wygaszenie” – poinformował. Epidemia w Rzeszowie wybuchła 18 sierpnia 2023 r., a ostatni przypadek zachorowania odnotowano 3 września.

Ustalenia sanepidu ws. legionelli w Rzeszowie

Niektóre ustalenia rzeszowskiego sanepidu są już znane. Inne dopiero sformułowano – wniosków ze śledztwa już wcześniej domagali się specjaliści w dziedzinie zakażeń, m.in. po to, by móc zapobiegać w przyszłości takim zakażeń bakterią Legionella. Co ustalono?

  • Na legionollozę zachorowało łącznie 165 osób, z czego 164 trafiły do szpitala. Zmarło 25 osób w wieku 53-98 lat: 12 kobiet i 13 mężczyzn. Aż 165 osób z grupy zakażonych miało powyżej 65 lat. Wszystkie osoby leczyły się też na inne choroby.
  • Z wywiadów epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że nie można powiązać przypadków zakażeń z jakimś konkretnym miejscem. – Osoby te nie uczestniczyły wspólnie w żadnym zgromadzeniu/wydarzeniu, nie były pacjentami tej samej placówki medycznej, nie są powiązane miejscem zamieszkania na tym samym osiedlu – stwierdziła Dorota Gibała, rzecznik WSSE w Rzeszowie, cytowana przez Rzeszow-news.pl.
  • Sanepid przeprowadził 147 kontroli w różnych placówkach, m.in. hotelach, centrach handlowych i rekreacyjnych, internatach, restauracjach, szpitalach, domach pomocy społecznej, firmach, a także w domach prywatnych. Badania próbek potwierdziły obecność legionelli w niektórych przypadkach.
  • Spośród 85 próbek wody pobranych z mieszkań/domów zakażonych osób w 18 stwierdzono przekroczone poziomy bakterii Legionella – zarówno w wodzie ciepłej i zimnej. I właśnie w próbkach z domów prywatnych przekroczeń było najwięcej.
  • Wyniki badań próbek wody pobieranych z miejskich wodociągów wykluczyły ewentualność, że źródłem zakażenia była sieć wodociągowa. Została ona profilaktycznie zdezynfekowana w dniach 26-28 sierpnia.

Rzeszowski sanepid jest zdania, że namnażaniu bakterii Legionella pneumophila sprzyjały wakacyjne upały – w mieszkaniach była duża wilgotność i wysoka temperatura powietrza. Instytucja twierdzi, że właśnie domowe instalacje wodne były prawdopodobnym źródłem zakażeń bakterią. „Ustawiano zbyt niskie parametry podgrzania wody w węźle cieplnym. Do tego doszedł jeszcze stan techniczny instalacji wodnych” – to według sanepidu jedna z przyczyn zakażeń.

Zalecenia dla mieszkańców ws. legionelli i kampania

W trakcie kontroli, sanepid nakazywał przeprowadzanie regularnego przeglądu instalacji, sprawdzanie temperatury wody, czyszczenie i dezynfekcję systemu. Zarządców budynków publicznych zobowiązano do stałej kontroli wewnętrznych instalacji i klimatyzacji. Natomiast lokatorów instruowano, by usuwali kamień na sitkach kranów oraz czyścili słuchawki prysznicowe w łazienkach. Właścicieli mieszkań informowano też o podwyższeniu temperatury w piecykach gazowych i elektrycznych.

W przyszłym roku sanepid planuje kampanię informującą o źródłach zakażeń Legionellą i sposobach zwalczania bakterii. Zapowiedziano również zmianę metody badań próbek wody, by wyniki były dostępne szybciej niż po 12 dniach.

Źródło: Radio ZET / Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie