Obserwuj w Google News

Antybiotykooporność to ukryta pandemia. LISTA najbardziej zabójczych bakterii

3 min. czytania
24.01.2022 09:44
Zareaguj Reakcja

Bakterie oporne na antybiotyki co roku zabijają ponad milion osób. To więcej niż z powodu AIDS i malarii. Szacuje się, że w 2050 roku liczba zgonów z powodu antybiotykooporności wyniesie nawet 10 milionów. Jakie bakterie są najbardziej zabójcze?

Antybiotykooporność wywoła kolejną pandemię? Lista groźnych bakterii
fot. Shutterstock
 1. Bakterie oporne na antybiotyki to większe zagrożenie niż AIDS
 2. LISTA najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki
 3. Bakterie oporne na leki: kto jest najbardziej zagrożony?

Antybiotykooporność to ogromne zagrożenie dla światowej populacji. Wśród chorób zakaźnych to właśnie bakterie, których nie da się zwalczyć antybiotykami, są największym zagrożeniem. Jak alarmuje raport opublikowany przez pismo „Lancet”,  co roku na świecie z powodu infekcji opornych na antybiotyki umiera ponad 1,2 mln osób. „To ukryta pandemia” – stwierdza BBC News, powołując się na oświadczenie brytyjskiego ministerstwa zdrowia.

Bakterie oporne na antybiotyki to większe zagrożenie niż AIDS

Antybiotykooporne infekcje to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Niektóre zakażenia bakteryjne, które jeszcze niedawno można było skutecznie leczyć antybiotykami, obecnie stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo.
Najnowszy  i najbardziej obszerny raport na ten temat obejmuje 204 kraje, a jego autorami są specjaliści z University of Washington. Wyliczyli oni, że w 2019 roku niemal 5 mln pacjentów zmarło z powodu chorób, do których przyczyniły się zakażenia bakteryjne oporne na antybiotyki. W przypadku 1,9 miliona chorych takie infekcje były bezpośrednią przyczyną zgonów. W tym samym roku AIDS uśmiercił 860 tys. osób, a malaria – 640 tys. Najczęstszą przyczyną zgonów wywołanych przez zakażenie oporne na antybiotyki są infekcje dolnych dróg oddechowych (m.in. zapalenie płuc) i zakażenia krwi, które wywołują sepsę.

LISTA najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki

Najbardziej zabójcze bakterie, które w przyszłości mogą stanowić przyczynę wielu zgonów, to m.in.:

 • bakteria MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę powodujący zakażenia ropne i zatrucia)
 • acinetobacter baumannii (powodująca sepsę)
 • niektóre szczepy E. coli, które nabyły zdolność opierania się działaniu antybiotyków
 • pałeczka ropy błękitnej (może powodować mukowiscydozę)
 • enteriobakteria (związana m.in. z posocznicą i zakażeniami układu moczowego)
 • enterococcus faecium odporna na wankomycynę (może wywołać zapalenie wsierdzia)
 • helicobacter pylori (atakuje żołądek i dwunastnicę)
 • salmonella odporna nafluorochinolony (wywołuje zapalenie żołądka i dur brzuszny)
 • campylobacter spp. (prowadzi do rozwoju niebezpiecznych zatruć pokarmowych
 • neisseria gonorrhoeae, czyli dwoinka rzeżączki (powoduje m.in. rzeżączkę) - odporna na cefalosporyny
 • dwoinka zapalenia płuc (streptococcus pneumoniae odpowiedzialna za choroby układu oddechowego), odporna na penicylinę.
 • pałeczka grypy odporna na ampycylin (może wywoływać zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych)
 • shigellaspp odporna na fluorochinolony (powoduje czerwonkę, czyli ostrą chorobę zakaźną jelit)

Bakterie oporne na leki: kto jest najbardziej zagrożony?

W grupie największego ryzyka, jeśli chodzi o bakterie oporne na leki, znajdują się dzieci. Co piąty zgon z powodu tego typu zakażeń dotyka właśnie najmłodszych. Najwięcej pacjentów umiera z tego powodu w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej.
– Trzeba podjąć działania jeśli chcemy stawić czoło opornym na antybiotyki zakażeniom. – twierdzi jeden z autorów raportu prof. Chris Murray z University of Washington. Według naukowców trzeba zwiększyć środki przeznaczane na zwalczanie zakażeń bakteryjnych i zapewnić właściwe wykorzystanie już istniejących antybiotyków.

Źródło: PAP, newsweek.pl, mp.pl