Zamknij

Nieregularne miesiączki zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci

08.10.2020
Aktualizacja: 28.10.2020 05:30

Długość i jakość cyklu miesiączkowego kobiety może być kluczowym wskaźnikiem jej ogólnego stanu zdrowia, a nowe badania sugerują, że lekarze powinni monitorować ten cykl w okresie dojrzewania i później aż do menopauzy. Prowadzone przez 24 lata badanie dostarczyło mocnych dowodów na zależność miesiączek z przedwczesną śmiercią.

Nieregularna menstruacja
fot. Shutterstock

Nieregularne miesiączki zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci kobiety, bo związane są z poważnymi chorobami. Zdaniem badaczy cykle miesiączkowy powinny być jednym z kluczowych wskaźników zdrowia kobiety.

Miesiączka bywa nazywana ''piątą funkcją życiową'' po temperaturze ciała, pulsie, oddechu i ciśnieniu krwi. Nieregularne cykle zostały już wcześniej powiązane z całą gamą innych czynników zdrowotnych, w tym z chorobami układu rozrodczego, chorobami kości i serca, nowotworami.

Wyniki wieloletniego badania zostały opublikowane na łamach czasopisma akademickiego ''British Medical Journal''.

Nieregularne cykle wpływają na długość życia kobiety?

Badania kobiet rozpoczęły się w 1989 roku i trwały przez 24 lata. Wzięło w nim udział prawie 80 000 zdrowych pielęgniarek ze Stanów Zjednoczonych. Kobiety wykonywały ten sam zawód i prowadziły w związku z tym podobny tryb życia.

Z badań wynika, że kobiety, które doświadczają nieregularnych i długich cykli miesiączkowych w okresie dojrzewania i przez cały okres dorosłości, są bardziej narażone na śmierć przed 70 rokiem życia niż kobiety z krótszymi i bardziej regularnymi cyklami. Związek ten był szczególnie silny w przypadku zgonów z powodu chorób układu krążenia i, w mniejszym stopniu, zgonów związanych z rakiem.

Badanie opiera się na dużej grupie pielęgniarek z USA w wieku od 25 do 42 lat, którym co dwa lata wysyłano pocztą lub online specjalne kwestionariusze w celu zebrania informacji na temat ich stylu życia, diety, historii medycznej i wszelkich chorób. Na początku badania, w 1989 roku, poproszono kobiety o rozpisanie cykli miesiączkowych w okresie dojrzewania (między 14 a 17 rokiem życia) oraz we wczesnej dorosłości (między 18 a 22 rokiem życia).

loader

W 1993 roku, czyli cztery lata później, ta sama grupa kobiet została zapytana o średnią długość i regularność obecnych cykli miesiączkowych.

Biorąc pod uwagę zarówno informacje na temat cykli menstruacyjnych na przestrzeni lat, jak i zmieniającego się stanu zdrowia, naukowcy stwierdzili, że ryzyko przedwczesnej śmierci było wyższe u kobiet, które zgłaszały dłuższe i nieregularne cykle w późniejszym okresie życia.

W starszej grupie wiekowej kobiety, które doświadczały cykli miesiączkowych dłuższych niż 40 dni, częściej umierały przedwcześnie niż te, które zgłaszały bardziej typowy cykl trwający od 26 do 31 dni. Było to szczególnie widoczne wśród kobiet, które doświadczały ciągłych nieregularnych cykli w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, a także wśród nałogowych palaczek.

Nie jest tak, że nieregularne miesiączki zawsze świadczą o poważnej chorobie, ale zdaniem autorów badania, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zbyt rzadko lub wcale nie pytają kobiet o ich cykl miesiączkowy. Zachęcają kobiety, by dociekały przyczyn nieregularnych cykli, bo może to nie tylko pomóc w rozwiązaniu wielu teraźniejszych problemów (w tym problemów z płodnością), ale zaoszczędzić też kłopotów ze zdrowiem w przyszłości.

Źródło: British Medical Journal (bmj.com)