Naukowcy: szczepionki MMR i MMRV są skuteczne i bezpieczne

22.04.2020 15:49
Szczepienie MMR i MMRV
fot. Shutterstock

Szczepionki MMR i MMRV są przyczyną niepokoju wielu rodziców, którzy muszą szczepić dzieci. Działaniu szczepionek przypisuje się wiele reakcji niepożądanych mogących wpływać na zdrowie dzieci. Czy słusznie? Naukowcy przekonują, że szczepionki te są skuteczne, a co ważniejsze, bezpieczne dla zdrowia.

Szczepionka MMR (measles, mumps, rubella) chroni przed trzema chorobami - odrą, świnką, różyczką. Lekarze mogą też podać szczepionkę MMRV, która chroni dodatkowo przed ospą wietrzną (varicella) lub dołączyć osobno szczepionkę przeciw ospie (MMR+V).

Odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna to zakaźne choroby wirusowe, które najczęściej dotykają dzieci i młode osoby. Mogą prowadzić do ciężkich, nawet śmiertelnych zachorowań. Odra to jedna z głównych przyczyn śmierci dzieci na całym świecie. Różyczka natomiast jest groźna dla kobiet w ciąży, bo może doprowadzić do poronienia lub uszkodzenia płodu.

Pomimo ryzyka, jakie niesie za sobą ciężkie zachorowanie na wymienione wyżej choroby, wielu rodziców wciąż obawia się, że szczepionki mające na celu zabezpieczenie dziecka przed chorobami, mogą mu bardziej zaszkodzić. Naukowcy przekonują, że szczepionki te (MMR i MMRV) są bezpieczne. Potwierdzają to badania.

- Spośród 138 randomizowanych i nierandomizowanych badań dołączonych do tego przeglądu, 51 (10 milionów dzieci) sprawdziło, jak skuteczne są szczepionki w zapobieganiu chorobom, a 87 badań (13 milionów dzieci) sprawdziło szkody dla zdrowia - powiedział kierujący pracami dr Carlo Di Pietrantonj z włoskiego Servizio Regionale di Riferimento per l'Epidemiologia.

Czy szczepionki MMR i MMRV są skuteczne?

Jak wygląda skuteczność szczepionek MMR i MMRV? Jedna dawka szczepienia w 95 proc. chroni przed odrą. Według przeprowadzonej analizy odsetek zachorowań spadłby do 0,5 proc. u szczepionych dzieci, z 7 proc. u nieszczepionych. Dwie dawki oznaczają skuteczność ochrony wynoszącą 96 proc.

W przypadku świnki jedna dawka daje 72 proc. ochronę, a dwie dawki - 86 proc. ochronę. Liczba zachorowań z 7,4 proc. u nieszczepionych dzieci spada do 1 proc. u szczepionych dwiema dawkami.

Po jednej dawce szczepionka chroni też w 89 proc. przed różyczką.

Czy szczepionki MMR i MMRV są bezpieczne?

Obszerny przegląd badań wskazuje, że łączone szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce oraz ospie wietrznej są skuteczne i nie wiążą się z wyższym ryzykiem autyzmu ani innych chorób. Obecne dowody na bezpieczeństwo i skuteczność uzasadniają powszechne szczepienia, twierdzą autorzy analiz.

- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo szczepionek, to z poprzednich badań prowadzonych na całym świecie wiemy, że ryzyko stwarzane przez choroby, przed którymi chronią te szczepienia, dalece przewyższa zagrożenie ze strony samych szczepień - podkreśla dr Di Pietrantonj.

- W tym przeglądzie chcieliśmy się przyjrzeć dowodom dotyczącym poszczególnych szkód, które wiązano z tymi szczepieniami w debacie publicznej - często bez rygorystycznych naukowych dowodów na ich poparcie - dodaje badacz.

Dwa badania uwzględnione w przeglądzie, w których brało udział z prawie 1,2 mln dzieci, pokazały podobne występowanie autyzmu u dzieci szczepionych i u nieszczepionych.

Dwa kolejne badania z udziałem ponad miliona dzieci pokazały brak jakiejkolwiek korelacji między szczepieniami MMR a zapaleniem mózgu, nieswoistym zapaleniem jelit, chorobą Crohna, opóźnieniem w rozwoju umysłowym, cukrzycą typu 1, astmą, zapaleniem skóry, katarem siennym, stwardnieniem rozsianym, zaburzeniami chodzenia czy infekcjami - bakteryjnymi i wirusowymi.

- Podsumowując - uważamy, że obecne dowody na bezpieczeństwo i skuteczność szczepień MMR/MMRV/MMR+V popierają masową immunizację. Kampanie nacelowane na globalne usunięcie chorób powinny uwzględniać epidemiologiczną i społeczno-ekonomiczną sytuację w poszczególnych krajach oraz możliwości uzyskania wysokiej wyszczepialności. Potrzeba więcej dowodów, aby ocenić, czy ochronne działanie szczepionek MMR/MMRV może zanikać z upływem czasu - twierdzi dr Di Pietrantonj.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: PAP