Wracamy do obowiązkowych szczepień dla dzieci od 18 kwietnia

17.04.2020
Aktualizacja: 17.04.2020 13:01
Szczepienia obowiązkowe
fot. Shutterstock

Od 18 kwietnia 2020 r. wracamy do obowiązkowych szczepień dzieci - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Informację o tej decyzji zamieszczono na stronie resortu zdrowia. 

Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia rekomendowało odroczenie szczepień obowiązkowych i ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 r. Obecnie Minister Zdrowia Łukasz Szumowski w porozumieniu z członkami Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także w oparciu o rekomendacje kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) podjął decyzję o wznowieniu realizacji wszystkich szczepień ochronnych. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

Oznacza to, że będą realizowane szczepienia:

 • na oddziałach noworodkowych,
 • u dzieci do 24. miesiąca życia w przychodniach,
 • u wszystkich dzieci, jeśli z Charakterystyki Produktu Leczniczego wynika konieczność podania kolejnej dawki szczepienia lub dokończenie,
 • u dzieci z chorobami przewlekłymi, u których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień (z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji zdrowotnej).

Zaleca się również realizowanie szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku.

Ministerstwo zdrowia zaleca również upowszechnianie szczepień:

 • przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
 • przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

W jakich warunkach powinno się odbywać szczepienie?

 1. Dzieci do szczepienia powinny przebywać w oddzielnych poczekalniach, a badania kwalifikacyjne powinny się odbywać gabinetach, w których nie są przyjmowane osoby chore. Jeśli wyodrębnienie takiej przestrzeni nie jest możliwe, szczepienia powinny się odbywać w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed przyjęciem osób chorych.
 2. Godzinę szczepienia należy wyznaczyć wcześniej (najlepiej telefonicznie podczas teleporady medycznej), z zachowaniem separacji czasowej, tak aby w poczekalni przebywało jak najmniej osób. Podczas wizyty – dla bezpieczeństwa – dziecku powinna towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła (bez objawów infekcji). Jeśli ktoś z osób mieszkających z dzieckiem pod jednym dachem ma objawy infekcji lub jest na przymusowej kwarantannie, należy o tym poinformować lekarza. Prawdopodobnie szczepienia zostanie odroczone
 3. Szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji.
 4. Personel medyczny powinien zachować wszelkie środki ostrożności i stosować środki ochronny na terenie całego POZ, tj. powinien używać m.in. maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, a także dezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi ma kontakt pacjent (w tym kozetki, stoły, krzesła).

Kiedy możemy przeprowadzić takie szczepienie?

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Źródło: MZ