Pierwsza donosowa szczepionka na grypę dla dzieci już dostępna w Polsce

21.10.2019 11:34
szczepionka na grypę
fot. Shutterstock

Od 21 października w aptekach dostępna jest donosowa szczepionka przeciw grypie dla dzieci. Eksperci mają nadzieję, że bezbolesna formuła przyczyni się do zwiększonej wyszczepialności wśród dzieci.

Na rynku polskim dostępna jest już pierwsza donosowa szczepionka przeciw grypie dla dzieci - Fluenz Tetra. Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 2 lata - 18 lat.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, przeciwwskazania to:

  • nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ulotce (np. żelatynę), lub na gentamycynę (możliwe pozostałości śladowe);
  • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja) na jaja lub białka jaja kurzego (np. albuminę jaja kurzego);
  • dzieci i młodzież z klinicznymi niedoborami odporności spowodowanymi chorobami, takimi jak: ostre i przewlekłe białaczki; chłoniak; objawowe zakażenie HIV;
  • niedobory odporności komórkowej lub leczeniem dużymi dawkami kortykosteroidów;
  • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat leczone salicylanami, ze względu na związek zespołu Reye'a z salicylanami i infekcją grypy wywołaną wirusem typu dzikiego.

Szczepionka podawana jest donosowo, po jednym naciśnięciu pompki do każdej dziurki nosa. W trakcie zabiegu pacjent może oddychać normalnie - nie ma potrzeby aktywnego wdychania lub wciągania aerozolu do nosa. W żadnym wypadku nie można podawać jej we wstrzyknięciu.Dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej czterech tygodni.

Ważna informacja: szczepionka nie może być podawana w domu przez rodziców. Zgodnie z prawem o zapobieganiu chorobom zakaźnym, donosowa szczepionka na grypę dla dzieci, podobnie jak wszystkie inne szczepionki, musi być podawana przez wykwalifikowany personel medyczny.

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE - dla sezonu 2019/2020. Żywa szczepionka donosowa (zwana też LAIV- Live Attenuated Vaccine) została zarejestrowana w Europejskiej Agencji Leków w 2013 r. W Europie szczepionka ta jest powszechnie stosowana u dzieci w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych dostępna jest na rynku od 2003 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.opzg.pl

Źródło: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy