Zamknij

CBOS: maleje liczba osób, które nie chcą się szczepić przeciwko COVID-19

24.05.2021
Aktualizacja: 24.05.2021 14:35
CBOS: coraz mniej osób nie chce się szczepić przeciwko COVID-19
fot. Shutterstock

Maleje liczba osób, które nie chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19 – wynika z najnowszego, majowego sondażu CBOS. Nadal jednak jest to co czwarta osoba (25 proc. ankietowanych).

CBOS podał wyniki najnowszego, majowego sondażu "Aktualne problemy i wydarzenia", w którym poruszano również kwestie dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19. W porównaniu z pomiarem kwietniowym bardzo wyraźnie przybyło zaszczepionych przynajmniej jedną dawką (wzrost z 21 do 36 proc.), a ubyło osób deklarujących zamiar zaszczepienia (z 44 do 33 proc.) i tych, którzy nie chcą się szczepić (z 30 do 25 proc.). Tylko 6 proc. ankietowanych wciąż nie ma sprecyzowanego stosunku do szczepień.

– Obecnie odsetek respondentów deklarujących niechętny stosunek do szczepień przeciw COVID-19 jest najniższy od listopada (25 proc.), od kiedy monitorujemy tę kwestię, natomiast odsetek badanych przychylnie do nich nastawionych – już zaszczepionych bądź deklarujących taki zamiar – najwyższy (69 proc.) – ocenili autorzy komunikatu i dodali, że przychylniejsze nastawienie do szczepień deklarują mieszkańcy największych miast (jedynie 13 proc. nie chce się zaszczepić), absolwenci wyższych uczelni (19 proc. nie chce się szczepić) oraz badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (20-21 proc. w zależności od kategorii nie chce się szczepić).

Według autorów badania stosunek do szczepień wyraźnie różnicuje wiek.

– Mniej przychylne nastawienie do szczepień deklarują młodsi badani. Ponad dwie piąte najmłodszych, w wieku od 18 do 29 lat, nie zamierza skorzystać z tej formy uodpornienia – napisali autorzy badania i dodali, że w grupach społeczno-zawodowych najlepszy stosunek do szczepień deklarują emeryci (tylko 12 proc. nie chce się szczepić), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (17 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (17 proc.).

Jak podaje CBOS, osoby deklarujące, że nie będą się szczepić, motywują to przede wszystkim:

  • obawą o skutki uboczne, jakie może wywoływać nowa szczepionka (61 proc.),
  • niską skutecznością szczepionek (31 proc.).

– Trzeba jednak zaznaczyć, że obie główne przyczyny artykułowane są relatywnie rzadziej niż w marcu, gdy ostatni raz pytaliśmy o tę kwestię. Częściej natomiast niż dwa miesiące temu respondenci swoje nastawienie uzasadniają ogólną niechęcią do szczepień (18 proc.) – czytamy w komunikacie.
Jednocześnie jego autorzy zaznaczyli, że stosunkowo niewielu rezygnuje ze szczepienia dlatego, że uważa, iż COVID-19 nie jest groźną chorobą (13 proc.), bądź dlatego, że już przeszli tę chorobę (13 proc.).
Z badania wynika też, że zdecydowana większość badanych (71 proc.) jest zadowolona z organizacji szczepień, a jedynie co szósty (16 proc.) ocenią ją źle. Pozostali nie mieli sprecyzowanego zdania na ten temat.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby.

Źródło: PAP/ Iwona Żurek