Ministerstwo Zdrowia będzie płacić 70 tys. zł za powikłania poszczepienne

Monika Piorun
31.10.2017 01:31
Ministerstwo Zdrowia będzie płacić 70 tys. zł za powikłania poszczepienne
fot. East News/pixaby.com

U Twojego dziecka doszło do ciężkich powikłań po szczepionce? Możesz dostać 70 tys. zł rekompensaty - zakłada nowy projekt Ministerstwa Zdrowia. Choć, jak twierdzą specjaliści, łatwiej zostać rażonym piorunem niż stracić zdrowie po szczepionce, wkrótce mają być wypłacanie pierwsze zadośćuczynienia finansowe rodzicom maluchów cierpiących po szczepieniach.

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Rodzicowi dziecka, u którego po obowiązkowym szczepieniu wystąpiły ciężkie objawy chorobowe wymagające leczenia w szpitalu przez co najmniej 14 dni, przysługuje do 70 tys. zł opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego - przewiduje resort zdrowia w nowym projekcie.

Ministerstwo szacuje, że każdego roku w Polsce ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne rocznie stwierdza się w 2-8 przypadkach.

Opiekuńcze świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwać osobie sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, u której po wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego wystąpiły objawy chorobowe, które wymagały co najmniej 2 tygodni pobytu w szpitalu.

Zobacz także

Na czym polegają niepożądane działania szczepionek?

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że tzw. niepożądany odczyn poszczepienny to "niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym". Definicja ta nie przesądza jednak o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych.

Związek taki może być natomiast ustalany w drodze analizy epidemiologicznej dużej liczby zarejestrowanych zdarzeń tego typu. Dlatego też ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie się opierać nie na zgłoszeniu przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego, lecz na wystąpieniu – w określonym czasie po szczepieniu – wskazanych w rozporządzeniu ministra zdrowia objawów chorobowych, które – zgodnie z aktualną wiedzą naukową – stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek. Jak wyjaśniają autorzy projektu:

Dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, stanowi rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje w Finlandii i pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter.

Opiekuńcze świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie zostało wykonane szczepionką inną niż ta, która została zakupiona przez ministra zdrowia.

Zobacz także

Do 70 tys. zł rekompensaty za powikłania - bez podatku

Zrzut ekranu 2017-10-31 o 01.21.06
fot. pixaby.com/CC0 Public Domain/East News

Autorzy projektu proponują, by wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego była równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni pomnożonej przez liczbę dni hospitalizacji. Ma jednak wynosić nie więcej niż 70 tys. zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenia będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, który ma być zasilany wpłatami podmiotów, które zawarły umowy na dostawę szczepionek do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych.

Zagłosuj

Czy popierasz wypłatę odszkodowań za powikłania poszczepienne?

Liczba głosów:

Procedura od złożenia wniosku o przyznanie opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego do jego wypłaty ma trwać nie dłużej niż dwa miesiące. O wypłacie świadczenia będzie decydował minister na podstawie opinii lekarza wchodzącego w skład Zespołu Opiniodawczego Funduszu Kompensacyjnego NPSO (ten pięcioosobowy zespół będzie działał przy MZ). Uzyskanie świadczenia nie będzie wykluczało późniejszego wystąpienia o przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienie w drodze postępowania przed sądem cywilnym.

Zobacz także

Kilka razy na milion szczepień: Jak często zdarzają się niepożądane odczyny poszczepienne?

W Polsce każdego roku wykonywanych jest kilka milionów szczepień obowiązkowych, z tego jedynie w odniesieniu do 2–8 przypadków stwierdza się objawy chorobowe, które zostały zakwalifikowane jako ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne spowodowane szczepionką lub sposobem wykonania szczepienia. "Świadczy to o wysokim bezpieczeństwie realizacji szczepień ochronnych" - podkreślają autorzy projektu.

Celem opublikowanego w poniedziałek projektu - poza uregulowaniem zasad wypłaty opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego - jest wprowadzenie przepisów określających zasady realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO), wprowadzenie sprawozdawczości w zakresie leczenia gruźlicy oraz innych chorób, które ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego są objęte obowiązkiem hospitalizacji, a także utworzenie zasobu przeciwepidemicznego.

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π