Wycofany lek na chorobę Parkinsona [decyzja GIF]

Redakcja
28.06.2019 17:12
Ręcę u chorego na Parkinsona
fot. Shutterstock

GIF wycofuje z obrotu serię leku wykorzystywanego w leczeniu choroby Parkinsona. Sprawdź, co to za lek i dlaczego został wycofany.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie Polski produktu leczniczego Asanix (Rasagilinum) w tabletkach (28 tabletek/1mg).

Chodzi o lek Asanix o numerze seryjnym 10518 i z datą ważności 05.2020. Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Asanix to silny, nieodwracalny, wybiórczy inhibitor MAO-B. Lek stosowany jestw wleczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

Dlaczego wycofano lek? Do GIFu wpłynął wniosek o wycofanie wskazanej wyżej partii leku z powodu wykazania w badaniach stabilności wyniku poza specyfikacją (nieprawidłowego) w parametrze uwalniania substancji czynnej z tabletki.

Źródło: gif.gov.pl