Planujesz się szczepić? Uważaj! Te szczepionki mogą być nieskuteczne

Monika Piorun
03.04.2018 17:06
Szczepionki, nieskuteczne szczepienia, ampułkoszczepionki

Firma GSK poinformowała o możliwym wycieku z ampułkostrzykawek stosowanych w szczepionkach. Producent zapewnia, że wyciek nie wpływa na sterylność szczepionki, może jednak doprowadzić do zmniejszenia dawki, więc pacjenci mogą nie uzyskać właściwej ochrony przed chorobą.

GSK: wyciek z ampułkostrzykawek stosowanych w szczepionkach

Komunikat informujący o wycieku z ampułkostrzykawek firma GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) opublikowała w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Jest on kierowany do pracowników medycznych i został udostępniony na stronie internetowej URPL.

Na polskim rynku komunikat dotyczy szczepionek:

  • Boostrix,
  • Boostrix Polio,
  • Infanrix DTPa,
  • Infanrix-IPV+Hib,
  • Infanrix hexa,
  • Twinrix Adult,
  • Havrix Adult i Junior,
  • Engerix B 10 mcg i 20 mcg,
  • Encepur Adults i K.

Są to szczepionki m.in. przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Firma informuje, że wyciek zauważono podczas podawania niektórych szczepionek lub w trakcie ich przygotowywania. W Europie takie przypadki zgłaszano w 2,6 na 100 tys. dawek, jednak w niektórych krajach zgłoszenia były częstsze. GSK przyznaje, że:

Dokładna częstość występowania wycieku nie jest jednak znana i może być większa.

Producent zapewnia, że wyciek nie ma wpływu na sterylność szczepionki.

— Potencjalnym ryzykiem związanym z wyciekiem szczepionki z ampułko-strzykawki jest fakt, że może to teoretycznie doprowadzić do zmniejszenia podanej dawki, w związku z czym pacjenci mogą nie uzyskać właściwej ochrony przed chorobą po zaszczepieniu — informuje GSK.

Jednocześnie firma podkreśla, że do połowy grudnia ubiegłego roku nie odnotowała zgłoszeń potwierdzających, że wyciek spowodował nieskuteczność szczepienia lub stał się przyczyną obaw o bezpieczeństwo pacjenta.

W komunikacie wskazano, że w razie wycieku podczas przygotowywania szczepionek liofilizowanych należy zaniechać użycia ampułkostrzykawki. Natomiast w razie wycieku podczas podania szczepionki lekarz może zdecydować, czy podać dodatkową dawkę.

W tym przypadku należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka, biorąc pod uwagę potencjalne zwiększenie ochrony po powtórnym podaniu pełnej dawki oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu dodatkowej dawki i potencjalne ryzyko zmniejszonej ochrony w przypadku braku dodatkowego szczepienia pacjenta — napisano w komunikacie.

Firma poinformowała, że podjęła działania naprawcze i od stycznia br. do produkcji wdrożyła ulepszone ampułkostrzykawki. GSK zachęca pracowników medycznych do zgłaszania reklamacji dotyczących jakości produktu, błędów medycznych i podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego.

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π