Lek dla dzieci i młodzieży może powodować raka. Producent wydał ostrzeżenie

04.12.2019 11:49
Lek Increlex może powodować raka
fot. Shutterstock

Ten lek może zwiększać ryzyko zachorowania na raka u dzieci i młodzieży. Chodzi o lek Increlex z mekaserminą, stosowaną w leczeniu zaburzeń wzrostu u młodzieży i dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu 1. Producent wydał w tej sprawie ostrzeżenie. 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieścił na swojej stronie komunikat firmy Ipsen Pharma dotyczący leku Increlex (mekasermina) odnoszący się do ryzyka wystąpienia nowotworów łagodnych i złośliwych u osób zażywających lek.

Firma Ipsen Pharma informuje, że u dzieci i młodzieży leczonych mekaserminą zaobserwowano przypadki nowotworów łagodnych i złośliwych.

Ponadto, firma podaje, że w przypadku wystąpienia nowotworu łagodnego lub złosliwego u pacjenta, terapia mekaserminą powinna zostać przerwana na stałe.

Producent leku ostrzega także, że stosowanie mekaserminy jest przeciwwskazane u dzieci i młodzieży chorych na raka (z aktywnym procesem nowotworowym) lub z podejrzeniem raka, a także z jakimkolweik schorzeniem, które zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu.

Mekaserminę należy stosować wyłącznie w leczeniu ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 0,12 mg/kg dwa razy na dobę.

Increlex dla dzieci i młodzieży

Lek Increlex zawiera mekaserminę, rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (fh-IGF-1), wskazaną do stosowania w długotrwałym leczeniu zaburzeń wzrostu u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat, z potwierdzonym ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrosty-1 (pierwotnym IGFD).