Lek stosowany w leczeniu astmy wycofany z obrotu przez GIF

18.07.2019
Aktualizacja: 18.07.2019 15:09
Lek do nebulizacji - BDS N (budezonid) - wycofany z obrotu

Dwie serie zawiesiny do nebulizacji BDS N (budezonid) zostały wycofane z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Przyczyną tej decyzji jest wykrycie zanieczyszczeń. Sprawdź, czy masz ten preparat w domu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu zawiesinę do nebulizacji o nazwie BDS N (budezonid). Preparat stosowany jest m.in. w leczeniu astmy oskrzelowej. GIF podjął taką decyzję na podstawie wniosku pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego — Apotex Europe B.V. Holandia. We wniosku napisano, że w dwóch partiach preparatów o numerach serii:

  • 1030518, data ważności 31.03.2021,
  • 1030618, data ważności 31.03.2021,

wykryto przekroczoną zawartość zanieczyszczeń w zakresie parametru zawartości substancji pokrewnych budezonidu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przychylił się do wniosku. W uzasadnieniu napisano m.in.: „W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. wymienione serie przedmiotowe produktu leczniczego.”

Zawiesina do nebulizacji BDS N (budezonid) stosowana jest w przypadku leczenia astmy oskrzelowej, ciężkiego pseudokrupu (ostrego podgłośniowego zapalenia krtani), a także w przypadku zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Źródło: GIF