Zamknij

Remdesiwir (remdesivir): wskazania. Czy wyleczy COVID-19?

20.04.2020
Aktualizacja: 05.11.2020 20:32
Remdesiwir
fot. needpix.com

Czy Remdesiwir to nowy lek na COVOD-19? Lek, który został stworzony do leczenia chorych zakażonych wirusem Ebola, może być pomocny także w leczenie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Dowiedz się, jakie są wskazania do stosowania leku.

Remdesiwir (remdesivir) to lek przeciwwirusowy, który został stworzony w celu leczenia gorączki krwotocznej Ebola. Jest to lek eksperymentalny, pozostający w fazie badań. Nie jest dopuszczony do obrotu w żadnym państwie.

Remdesiwir (remdesivir): działanie

Lek ten jest analogiem adenozyny, włącza się do tworzących się wirusowych łańcuchów RNA i powoduje ich przedwczesne zakończenie.

Wewnątrz komórek ulega przekształceniu do związku GS-441524, który będąc strukturalnym analogiem ATP, jest w jego miejsce wykorzystywany przez wirusową polimerazę RNA, co blokuje jej aktywność i prowadzi do przedwczesnego zakończenia syntezy łańcucha RNA, a w konsekwencji do zahamowania replikacji wirusa.

Remdesiwir (remdesivir): wskazania

Remdesiwir jest lekiem przeciwwirusowym, którego pierwotnym wskazaniem było leczenie chorych na gorączkę krwotoczną Ebola i chorych na chorobę marburską.

Stwierdzono również, że lek ten wykazuje działanie przeciwwirusowe przeciwko innym jednoniciowym wirusom RNA, takim jak: wirus RSV, wirus Junin, wirus gorączki Lassa, Nipah wirus, wirus Hendra i koronawirusy.

Remdesiwir (remdesivir): SARS-CoV-2 i Covid-19

Remdesiwir budzi duże nadzieje na skuteczne leczenie choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wcześniej lek ten okazał się aktywny wobec koronawirusów SARS i MERS podczas badań in vitro (w hodowli komórkowej) oraz w badaniach na zwierzętach. Co ciekawe, badania in vitro potwierdziły jego aktywność hamującą SARS-CoV-2.

Remdesivir lekiem na COVID-19

Szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi zapowiedział, że lek o nazwie remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu Covid-19. Wkrótce mają być zarejestrowane także kolejne leki w terapii tej choroby.

Gilead Sciences, firma odpowiedzialna za prace nad lekiem poinformowała, że prowadzonych jest równolegle kilka badań dotyczących stosowania remdesiwiru u chorych na COVID-19 o umiarkowanie ciężkim lub ciężkim przebiegu.

W poszczególnych państwach podejmowane są działania na rzecz umożliwienia stosowania remdesiwiru w ramach procedury „użycia humanitarnego” (w polskim piśmiennictwie określanej jako ,,akt miłosierdzia''). Co to znaczy? Procedura ta umożliwia zastosowanie leku, którego jeszcze nie dopuszczono do obrotu, pod ściśle określonymi warunkami. Zgodnie z art. 83 rozporządzenia nr 726/2004 PE i RE produkt leczniczy, który ma zostać zastosowany w ramach tej procedury, musi być w trakcie uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub w trakcie badań klinicznych.

Zatem remdesiwir w przypadku COVID-19 może być stosowany tylko u pacjentów w stanie zagrażającym życiu, u których nie można lub nieskuteczne jest zastosowanie innych, już zarejestrowanych, produktów leczniczych. 

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: mp.pl