Jak odróżnić suplement diety od leku OTC? 9 podpowiedzi

13.01.2020
Aktualizacja: 13.01.2020 15:12
Suplementy diety a leki - różnice
fot. Shutterstock

Wiele osób nie wie, jaka jest różnica pomiędzy lekiem OTC (bez recepty) a suplementem diety, nierzadko stawiając pomiędzy nimi znak równości. Tymczasem różnice są fundamentalne. Lek służy leczeniu chorób lub ich zapobieganiu, a suplement służy tylko do uzupełniania normalnej diety. Zanim więc sięgniemy do portfela, by kupić kolejny "złoty środek" na swoje dolegliwość, sprawdźmy, czy na pewno warto. Pamiętajmy, że składniki niektórych preparatów mogą wchodzić ze sobą w interakcje dlatego ZAWSZE warto skonsultować ich przyjmowanie z lekarzem lub farmaceutą.

  Suplementy diety Leki
Wskazania Suplement diety służy uzupełnieniu normalnej diety. Jest przeznaczony dla osób zdrowych, których jadłospis nie dostarcza wybranych składników w odpowiedniej ilości. Mogą to być witaminy, minerały, różne substancje wykazujące odżywczy lub inny fizjologiczny efekt. Muszą być zapakowane w sposób umożliwiający odpowiednie dawkowanie. Lek służy leczeniu chorób lub ich zapobieganiu. Jest przeznaczony dla osób chorych lub o zwiększonym ryzyku rozwinięcia się danego schorzenia.
Leki możemy podzielić na te, które są dostępne na receptę (Rx) oraz dostępne bez recepty (OTC – z ang. over the counter). To, że lek ma kategorię OTC, nie umniejsza jego skuteczności.
Działanie Suplementy zawierają wysoko skoncentrowane składniki (teoretycznie), będące uzupełnieniem normalnej diety. Zawarte w leku substancje lecznicze działają przez modyfikowanie funkcji fizjologicznych i/lub metabolicznych naszego organizmu.
Skład Suplementy diety spełniają wymagania dla żywności. Zawartość danego składnika w produkcie może wahać się w granicach -20% do +50% dla witamin oraz -20% do +45% dla składników mineralnych w stosunku do ilości zadeklarowanej w oznakowaniu.
Wiele składników diety zawiera takie same składniki, jak leki, ale różnica jest taka, że dawka tych składników w suplementach powinna być na tyle mała, żeby nie wywierać efektu leczniczego na organizm.
Każdy lek poddawany jest szczegółowym badaniom składu. Dopuszczalne są jedynie niewielkie, ściśle określone odchylenia zawartości danego składnika, które wynikają z zastosowanej metody badań.
Kontrola jakości Deklarowane działanie odżywcze lub fizjologiczne oraz bezpieczeństwo danego suplementu diety oparte jest o dane dotyczące indywidualnych składników wchodzących w jego skład. Właściwości konkretnego suplementu nie muszą być potwierdzone w badaniach (z ostatnich badań przeprowadzonych przez NIL wynika, że aż jedna czwarta suplementów diety nie działa, bo nie zawiera w ogóle deklarowanych składników lub zawiera ich za mało). Rzeczywiste działanie lecznicze oraz bezpieczeństwo każdego leku (na receptę jak i bez recepty) jest potwierdzone licznymi badaniami, a wyniki muszą być zebrane w ogólnodostępnej ulotce. Powinny tam być informacje o dawkowaniu, działaniach niepożądanych, przeciwwskazaniach etc.
Ważne! Kontrolowana jest każda partia leku schodząca z taśmy produkcyjnej. W razie jakichkolwiek niezgodności, całe partie leków są natychmiast wycofywane z obrotu.
Prawo Suplement diety podlega pod przepisy prawa żywnościowego. Lek podlega pod przepisy prawa farmaceutycznego.
Obrót Suplement diety to żywność, zatem nie wymaga on pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Decyzję o jego wprowadzeniu na rynek podejmuje przedsiębiorca. Wystarczy jedynie zgłosić Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu (GIS) fakt ich wprowadzenia. Nie trzeba przedstawiać żadnych badań dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa etc. Producent nie ma też obowiązku śledzenia jakości swoich produktów. Przed wprowadzeniem do obrotu lek musi zostać zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych(URPL, WMiPB). Numer pozwolenia potwierdzający dopuszczenie leku do obrotu znajdziesz w oznakowaniu produktu. Nad obrotem i sprzedażą leków czuwa Główny Inspektor Farmaceutyczny i sam producent.
Nadzór Produkty, które zostały zgłoszone jako suplementy diety, znajdują się w specjalnym Rejestrze Produktów. Znajdziesz go na stronie GIS: www.rejestrzp.gis.gov.pl. Przedsiębiorca sam decyduje o kwalifikacji produktu jako suplementu diety, natomiast Główny Inspektor Sanitarny weryfikuje prawidłowość przyjętej kwalifikacji w oparciu o dane, które zostały mu przedstawione w formularzu powiadomienia. Leki, które zostały dopuszczone do obrotu w Polsce, znajdują się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych. Znajdziesz go na stronie URPL: www.urpl.gov.pl. Nadzór nad jakością tych produktów sprawuje m.in. Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Reklama Suplementy są właściwie żywnością, więc w zasadzie można je reklamować w dowolny, zgodny z prawem sposób. Producenci nie mogą sugerować jakoby suplementy miały działanie lecznicze, albo były niezbędne do zachowania zdrowia. Reklama leków jest ściśle regulowana. Nie mogą w nich występować lekarze, farmaceuci, ani nikt z branży związanej z medycyną. Informacje zawarte w reklamie muszą być zgodne z realnym i udowodnionym działaniem leku.
Opakowanie Na opakowaniu przy nazwie handlowej musi się znajdować zwrot "suplement diety". Na opakowaniu musi być informacja "lek wydawany bez recepty", "produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC" lub "lek wydawany z przepisu lekarza". Oprócz tego powinien się tam znaleźć numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Źródło: GIS/ PanTabletka.pl