Aplidin a COVID-19. Co to za lek? Na co pomaga Aplidin?

03.07.2020
Aktualizacja: 03.07.2020 18:12
Aplidin lek
fot. Shutterstock

Aplidin to kontrowersyjny hiszpański lek stworzony do leczenia szpiczaka mnogiego. Nie został jednak dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Stosuje się go w Australii, ale tylko w ekstremalnych przypadkach. Teraz okazuje się, że Aplidin może być skuteczny w leczeniu COVID-19. Sprawdź, co warto wiedzieć o leku Aplidin.

Aplidin  jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną plitidepsynę (plitidepsin). Produkowany jest przez hiszpańską firmę Pharma Mar.

Aplidin: jaka działa? 

Plitidepsyna (Aplidin) wykazuje działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i immunosupresyjne. 

Substancja czynna leku Aplidin, plitidepsyna (plitidepsin), blokuje białko o nazwie eEF1A2, które bierze udział w rozkładzie nieprawidłowych białek, które są toksyczne dla komórek szpiczaka. Blokując eEF1A2, plitidepsyna powoduje gromadzenie się tych białek w komórkach szpiczaka mnogiego, uszkadzając je i ostatecznie prowadząc do ich śmierci.

Aplidin: co leczy?

Lek Aplidin nie jest dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. Chociaż forma Pharma Mar starała się o pozwolenie (najpierw o pozwolenie na leczenie białaczki limfoblastycznej, później szpiczaka mnogiego), to uznano, że poprawa ogólnego przeżycia nie została dostatecznie wykazana, natomiast zgłaszano ciężkie działania niepożądane.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wyraził zaniepokojenie, że u badanych pacjentów, którym podawano lek, zaledwie o miesiąc wydłużył się czas życia bez nasilenia objawów choroby (w porównaniu z chorymi, którzy leku nie stosowali). Nie wykazano również dostatecznie poprawy długości przeżycia. Natomiast pacjenci leczeni Aplidinem częściej zgłaszali ciężkie działania niepożądane niż w przypadku stosowania samego deksametazonu (innego leku na szpiczaka mnogiego). Uznano zatem, że korzyści płynące ze stosowania Aplidinu nie przeważają ryzyka.

Aplidin jest stosowany w Australii do leczenia pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali co najmniej trzy uprzednie schematy leczenia, a wcześniej wykorzystano dwie linie terapii. Aplidin stosowany jest zatem w ostateczności. Aplidin stosuje się w skojarzeniu z deksametazonem (innym lekiem stosowanym w leczeniu szpiczaka mnogiego).

Aplidin na COVID-19

Hiszpańskie media donoszą, że w ramach testów prowadzonych w jednym z południowokoreańskich laboratoriów potwierdzono już, że Aplidin jest 80 razy skuteczniejszy niż Remdesivir w leczeniu zakażonych koronawirusem komórek ludzkich płuc.

Badania prowadzone przez współpracującą z producentem leku południowokoreańską spółką Boryung Pharmaceutical wykazało, że Aplidin może przeciwdziałać też towarzyszącemu COVID-19 zespołowi ostrej niewydolności oddechowej.

Zgodę na badania kliniczne Aplidinu przeciwko COVID-19 Hiszpańska Agencja Leków (AEM) wydała na początku maja. Pierwsze testy Aplidinu na pacjentach w południowokoreańskich szpitalach mają ruszyć w trzecim kwartale 2020 roku, a badania skuteczności Aplidinu na pacjentach hiszpańskich szpitali będą prowadzone do końca lipca.

Źródło: ema.europa.eu