Zamknij

Seksuolog: Polacy rzadko rozmawiają o potrzebach w związku i seksie

14.02.2022 15:59

Mniej niż połowa Polek i Polaków rozmawia ze swoimi partnerami o związku i swoich oczekiwaniach. Jeszcze mniej osób komunikuje partnerom swoje oczekiwania seksualne. Dużą rolę w pogorszeniu stosunków między ludźmi odgrywa pandemia. Kto częściej mówi o swoich potrzebach? Wyjaśnia pedagog, seksuolog i doradca rodzinny prof. Zbigniew Izdebski.

Związek
fot. Shutterstock

Profesor Zbigniew Izdebski przeprowadził badanie dotyczące zdrowia, związków i życia seksualnego Polaków w czasie pandemii COVID-19. Pierwsza tura badania odbyła się w czerwcu 2020 roku, a druga rok później – w czerwcu 2021 roku. Łącznie w badaniu wzięło udział 5500 dorosłych Polek i Polaków.

Okazuje się, że pandemia w istotny sposób wpływa na zachowania seksualne Polek i Polaków oraz relacje w związkach.

- Badania z 2020 roku bardzo dobitnie pokazały, że pandemia w sposób szczególny dotknęła ludzi młodych. To jest grupa, która generalnie, rozwojowo – jest nastawiona na kontakty społeczne i fakt ograniczania aktywności w okresie lockdownu czy też później – poprzez wycofanie nauki stacjonarnej na rzecz nauki online – to były znaczące ograniczenia, które miały wpływ na to, czy studenci będą i spotykać i lepiej poznawać. Również życie "klubowe", które studenci bardzo lubią, zostało zamrożone. Najstarsza grupa badanych dużo lepiej poradziła sobie z samotnością, niż grupa najmłodsza – powiedział prof. Izdebski na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski.

Podkreślał, że pandemia w największym stopniu wpłynęła właśnie na relacje w grupie najmłodszych respondentów – 18-29 lat. Do regularnego współżycia przyznaje się 65 proc. z nich (w porównaniu z pierwszą edycją badania nastąpił tu spadek o 3 punkty procentowe). 16 proc. mówi, że robi to raz w miesiącu. 6 proc. przyznało, że ostatni raz współżyło 2-3 miesiące temu.

Potrzeby w związku

O otwarte wyrażanie potrzeb wobec partnera/partnerki prof. Izdebski zapytał po raz pierwszy w 2021 roku. Okazało się, że potrzeby takie komunikuje swojemu partnerowi zaledwie 44 proc. ogółu Polaków.

Po rozbiciu na płeć okazuje się, że kobiety są bardziej śmiałe od mężczyzn w przeprowadzaniu szczerej rozmowy w tym zakresie.

Seks i doświadczenia

O fantazjach seksualnych otwarcie rozmawia 36 proc. kobiet, podczas gdy taką samą postawę deklaruje 32 proc. mężczyzn. 39 proc. kobiet otwarcie przedstawia oczekiwania dotyczące życia seksualnego (np. chęć wprowadzenia nowej pozycji, wypróbowanie gadżetu elektrycznego). To samo deklaruje 35 proc. mężczyzn.

Kobiety chętniej też rozmawiają o swoich doświadczeniach z przeszłości (liczba partnerów, przebyte infekcje), choć robi to zaledwie 20 proc. z nich. W grupie mężczyzn, do przeszłości chętnie wraca 16 proc.

Do prowadzenia związków równoległych w 2021 roku przyznało się 12 proc. Polek i Polaków. To wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Życie w pojedynkę

Jako single w badaniu zadeklarowało się 28 proc. Polaków (w stosunku do pierwszej edycji nastąpił w tym zakresie wzrost o 5 punktów procentowych). W tej grupie jest tak samo dużo mężczyzn (28 proc.), jak i kobiet (27 proc). Najwięcej singli jest w grupie wiekowej 18-29 lat (40 proc) i grupie najstarszej – 60 plus (31 proc).

Co dziesiątego respondenta (11 proc. badanych) pandemia COVID-19 utwierdziła w przekonaniu, że chce żyć w pojedynkę. 16 proc. mówi, że woleliby nie być singlami. W stałym związku chciałoby być 30 proc. obecnych singli z najmłodszej grupy wiekowej (18-29) i 4 proc. z najstarszej grupy (60 plus).

Źródło: PAP/Urszula Kaczorowska