Zamknij

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie. Zobacz, jak wpływa na zdrowie fizyczne

Wiktoria Dróżka
24.09.2020
Aktualizacja: 19.02.2021 11:24

Dopiero niedawno rozpoznano długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie dla zdrowia osób, które doświadczyły tej traumy. Najnowsze badania ukazują, że dziewczęta, które były ofiarami wykorzystywania seksualnego, zmagały się m.in. z poważnymi problemami układu moczowego i narządów płciowych.

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie. Zobacz, jak wpływa na zdrowie fizyczne
fot. ---
  • Wykorzystanie seksualne niesie szerszy zakres problemów psychiatrycznych i fizycznych niż dotychczas sądzono.
  • U osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego częściej dochodzi do infekcji dróg moczowych, zapalenia pochwy i bólu podczas seksu lub menstruacji.
  • Wczesna i ukierunkowana interwencja mająca na celu zmniejszenie stresu psychicznego może pomóc w zapobieganiu skutków wykorzystania seksualnego. 

Badanie przeprowadzone na 1764 dzieciach i młodzieży, opublikowane w 2018 roku, wykazało, że dziewczęta, które przeżyły przypadki wykorzystywania seksualnego, otrzymały 2,1 razy więcej diagnoz problemów ze zdrowiem układu moczowego i 1,4 razy więcej rozpoznań problemów zdrowotnych narządów płciowych niż dziewczęta w populacji ogólnej.

Odkrycie skłoniło naukowców do ustalenia, dlaczego i w jaki sposób osoby, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, cierpiały na problemy układu moczowo-płciowego częściej niż ich rówieśnicy w populacji ogólnej.

Miało to na celu lepsze zrozumienie tego zjawiska poprzez przetestowanie teorii, że zwiększone cierpienie psychiczne jest częściowo odpowiedzialne za częstsze występowanie problemów moczowo-płciowych – takich jak infekcje dróg moczowych, zapalenie pochwy i ból podczas seksu lub menstruacji.

Wykorzystanie seksualne: potrzebne jest kompleksowe leczenie

„Kluczowym wnioskiem z tego badania jest to, że jednostronne leczenie – takie, które dotyczy tylko psychologicznych następstw lub po prostu urazu fizycznego – jest niewystarczające” – powiedziała Vézina-Gagnon. „Musimy stosować połączone podejście do leczenia, które nie traktuje tych problemów jako oddzielnych”.

Dodała: „Opieka interdyscyplinarna w coraz większym stopniu staje się standardem i mamy nadzieję, że takie przesłanie kierujemy do lekarzy ogólnych, pediatrów, urologów, ginekologów, psychologów i psychiatrów, aby mogli jak najwięcej pomóc dzieciom w wyzdrowieniu”.

Jest to pierwsze badanie dotyczące związku między problemami moczowo-płciowymi i psychologicznymi w tak długim okresie – ponad dekadę – w tak dużej próbie dzieci, które przeżyły uzasadnione wykorzystywanie seksualne, w porównaniu z grupą porównawczą.

Naukowcy wykorzystali dane medyczne dostarczone przez agencję publicznego ubezpieczenia zdrowotnego Quebec, Régie de l'assurance maladie du Québec oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Quebecu. W badaniu wzięło udział 661 dziewcząt w wieku od 1 do 17 lat, które przeżyły jeden lub więcej przypadków wykorzystywania seksualnego, oraz porównawczą grupę 661 dziewcząt z populacji ogólnej.

„Wyniki pokazują, że dziewczęta, które były wykorzystywane seksualnie, częściej spotykały się z lekarzem z powodu szerszego zakresu problemów psychiatrycznych – lęku, zaburzeń nastroju, schizofrenii lub nadużywania substancji psychoaktywnych – niż dziewczęta z grupy porównawczej” – powiedziała Vézina-Gagnon. „Konsultacje te były również związane z częstszymi wizytami lekarskimi lub hospitalizacjami z powodu problemów narządów płciowych i układu moczowego w latach po zgłoszeniu wykorzystywania seksualnego”.

Źródło: MedicalXpress