Zamknij

Palenie papierosów obniża sprawność mózgu. Kolejny powód do walki z nałogiem

Monika Karbarczyk
10.02.2022 10:04

Naukowcy znaleźli kolejny powód, przemawiający za tym, by rzucić palenie papierosów. Rezygnacja z tego nałogu, to konieczność, jeśli chcesz mieć sprawny mózg.

Palenie papierosów a funkcje poznawcze
fot. Shutterstock

O szkodliwych skutkach palenia papierosów wiemy już bardzo wiele. Nałóg ten rujnuje zdrowie i prowadzi do wielu poważnych chorób, m.in. nowotworów. Naukowcy z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku znaleźli kolejny powód, do walki z tym nałogiem. Okazało się, że osoby palące papierosy uzyskują gorsze wyniki w testach oceniających zdolności poznawcze, bez względu na to, czy mają inne choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2, które również znane są z negatywnego wpływu na sprawność umysłową.

Badaniem objęto 3244 osoby w wieku 60 lat i więcej, w większości rasy białej. Dane na ich temat pochodziły z bazy NHANES (studium National Health and Nutrition Examination Survey), prowadzonej przez amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) od wczesnych lat 60. XX wieku.

Okazało się, że u 77 proc. uczestników badania stwierdzono nadciśnienie tętnicze, a cukrzyca typu 2 występowała u 24 proc. badanych. Do aktualnego palenia papierosów przyznało się 23 proc. grupy. We krwi badanych sprawdzano też poziom metabolitu nikotyny o nazwie kotynina (który utrzymuje się dłużej niż nikotyna).

Każda osoba przeszła testy wykorzystywane do oceny zdolności poznawczych, takie jak przypominanie sobie słów, płynność mowy, szybkość przetwarzania informacji, koncentracja uwagi oraz pamięć robocza (inaczej krótkotrwała).

Kotynina wpływa na funkcje poznawcze?

Okazało się, że wyższy poziom kotyniny (który jest skutkiem palenia większej liczby papierosów) miał związek ze znacznie gorszymi wynikami w testach oceniających szybkość przetwarzania informacji, koncentrację uwagi i pamięć roboczą. Zależność ta utrzymywała się też u osób z cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem, czyli schorzeniami, które mogą negatywnie wpływać na zdolności poznawcze.

Wysoki poziom kotyniny nie był jednak związany z istotnymi różnicami w wynikach testów oceniających płynność mowy czy ogólne zdolności pamięciowe.

Zdaniem badaczy, wyniki te sugerują, że palenie ma wystarczająco silny wpływ na zdrowie mózgu, niezależnie od występowania innych schorzeń, które typowo wiąże się z pogorszeniem zdolności poznawczych. To powinno skłonić osoby palące do rzucenia nałogu palenia, niezależnie od wieku.

Ważne!

Palenie stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a rzucenie nałogu powinno być priorytetem dla palaczy w każdym wieku. Nigdy nie jest za późno by rzucić – zaapelowali kardiolodzy.

Wyniki badania zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji nt. Udaru Mózgu w Nowym Orleanie, organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Udaru Mózgu (American Stroke Association).

Dlaczego warto rzucić palenie papierosów? 

Konsekwencją palenia papierosów może być rozwój, m.in.: 

To 16 ważnych powodów, dla których warto rzucić palenie papierosów.

Źródło: PAP