Zamknij

Schizofrenia u młodzieży i dorosłych. Czym się różnią? Jak je rozpoznać?

14.01.2021 19:14

Schizofrenia to okrutna choroba psychiczna, która wyniszcza chorego i jego bliskich. Zobacz, jakie są wczesne objawy schizofrenii i jak wygląda początek zachorowania na schizofrenię u dzieci.

mężczyzna słyszący głosy, chory na schizofrenię
fot. Shutterstock

Objawy schizofrenii mogą zaniepokoić otoczenie. Ta przewlekła choroba z grupy psychoz charakteryzuje się błędnym postrzeganiem rzeczywistości. Objawy nerwicy i objawy depresji nie budzą w nas takiego lęku, jak omamy, urojenia czy ekscentryczne zachowanie - główne symptomy schizofrenii. Osoby chore na nerwicę i depresję wiedzą, w jakim są stanie i odróżniają realność od fikcji. Psychoza powoduje, że osoby nią dotknięte nie potrafią krytycznie ocenić własnej osoby, środowiska, w jakim się znajdują i relacji z innymi ludźmi.

Istnieje wiele rodzajów schizofrenii. W Polsce najczęściej rozpoznawana jest schizofrenia paranoidalna. Początek tej choroby występuje zazwyczaj we wczesnej dorosłości, najczęściej między 18. a 35. rokiem życia. 

Zobacz także: Schizofrenia prosta bywa mylona z depresją i nerwicą. Jakie są jej objawy?

Wczesne objawy schizofrenii

Schizofrenia może rozwinąć się nagle, może też postępować skrycie, przez wiele miesięcy, nie dając żadnych symptomów.

Objawy schizofrenii obejmują urojenia, omamy i zaburzenia poznawcze. Pacjent nie odróżnia realności od fikcji. Może czuć, że jest obserwowany i śledzony. Zaniedbuje higienę i wycofuje się z życia towarzyskiego. 

Nagły początek schizofrenii - zachowanie drastycznie się zmienia, procesy myślowe są zaburzone, chory niewłaściwie interpretuje fakty i zdarzenia. Zaczyna mieć urojenia prześladowcze dotyczące sądów i ocen oraz halucynacje (najczęściej słuchowe). Niespodziewanie może u niego pojawić się silne podniecenie z lękiem, osłupienie (brak reakcji na bodźce przy zachowaniu przytomności), rozkojarzenie. Może się samookaleczać lub podejmować próby samobójcze.

Powolny początek schizofrenii - zmiana u chorego nie budzi jeszcze niepokoju, ale on może czuć inność i wyobcowanie. Cały czas pracuje i spełnia normy społeczne. Powoli zaczyna się alienować i wycofuje się z życia, przestaje wychodzić z domu. Może zaniedbywać higienę, porzucić dawne zainteresowania, niespodziewanie zwrócić się w stronę religii. Obojętnieje i przestaje interesować się życiem rodzinnym. Traci dawny krytycyzm, otoczenie zauważa dziwaczność jego zachowania. Ekspresja emocjonalna jest mocno zubożona.

Nerwicowy początek schizofrenii - objawy mogą przypominać nerwicę. Jedyną różnicą może być poczucie bycia nie z tego świata i dziwne skargi zgłaszane przez chorego. Może on odczuwać wewnętrzną pustkę i zobojętnienie emocjonalne.

Zobacz także: Schizofrenia - choroba, która przeraża. Jakie są rodzaje i przyczyny schizofrenii?

Schizofrenia - objawy u dorosłych 

Schizofrenia charakteryzuje się upośledzeniem percepcji, myślenia, emocji oraz zaburzeń poznawczych. Objawy schizofrenii mogą obejmować także zaburzenia pamięci, ograniczoną ekspresję emocji oraz zdolność do wyrażania i przeżywania uczuć. 

Najważniejsze objawy schizofrenii to:

1. objawy pozytywne (inaczej "wytwórcze", dodatkowe w stosunku do normalnego funkcjonowania) 

 • urojenia ksobne - pacjent może czuć, że jest obserwowany i obmawiany - "Oni wszyscy na mnie patrzą i się ze mnie śmieją”;
 • urojenia prześladowcze - chory ma poczucie, że jest śledzony i podsłuchiwany, boi się o swoje życie;
 • urojenia odsłonięcia - chory sądzi, że coś lub ktoś zabiera jego myśli i ujawnia osobom trzecim;
 • omamy (halucynacje) - pacjent może czuć, widzieć i słyszeć rzeczy, które nie istnieją;
 •  pseudohalucynacje - pacjent nie słyszy głosów z zewnątrz, ale wewnątrz swojej głowy, może z nimi dyskutować.

2. objawy negatywne (zmniejszające zdolność normalnego zachowania)

 • anhedonia – niezdolność do przeżywania pozytywnych uczuć (radości, zadowolenia);
 • apatia, bierność;
 • spowolnienie ruchowe;
 • zobojętnienie;
 • zubożenie mimiki;
 • zubożenie wypowiedzi;
 • mniejsza dbałość o siebie;
 • trudności prowadzenia aktywności (rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej);
 • trudności w komunikacji interpersonalnej.

3. zaburzenia poznawcze

 • zaburzenia koncentracji - chory z trudem skupia się na wykonywanych czynnościach,
 • zaburzenia pamięci i inteligencji - pacjent nie pamięta, co niedawno zrobił czy powiedział.

4. zaburzenia nastroju - wiążą się z przeżyciami psychotycznymi (urojeniami i omamami). Objawom może towarzyszyć smutek, żal (adekwatne do przeżyć psychotycznych) albo wręcz przeciwnie - np. w sytuacji straty pacjenta może ogarnąć wesołość, pusty śmiech - objawy są wtedy niezgodne z przeżywanymi przez chorego wydarzeniami. Innym objawem zaburzeń afektu jest depresja popsychotyczna (czy poschizofreniczna), która może się rozwinąć po ustąpieniu ostrych objawów schizofrenii.

5. objawy dezorganizacji psychicznej - pacjent zachowuje się dziwacznie i ekscentrycznie. Ma trudności w zrozumieniu sytuacji wokół siebie, zachowania ludzi, sensu ich słów.

Zobacz także: Głosy w głowie to objaw nie tylko schizofrenii. Połowa chorych ma nerwicę?

Schizofrenia - objawy u dzieci

Schizofrenia u dzieci występuje rzadko (5 proc. wszystkich przypadków). Prawie dwa razy częściej występuje u chłopców. Rozróżniamy dwa rodzaje schizofrenii u dzieci:

 • schizofrenia o wczesnym początku - choroba pojawia się przed uzyskaniem pełnoletniości;
 • schizofrenia o bardzo wczesnym początku - do zachorowania dochodzi przed ukończeniem 13. roku życia.

Początkowo choroba może się rozwijać dyskretnie. Dziecko zaczyna się izolować, zachowuje się dziwacznie. Doświadcza omamów wzrokowych i słuchowych. Może np. słyszeć głosy, które każą mu wykonać daną czynność i bać się, że jeśli tego nie zrobi, jemu lub jego rodzinie grozi niebezpieczeństwo. Innymi objawami psychotycznymi są urojenia. Mały pacjent jest przekonany, że jest śledzony lub ktoś chce mu zrobić krzywdę. Może konstruować całkiem nowe słowa lub wymyślać nielogiczne zdania. Jego ton głosu staje się monotonny, zaniedbuje higienę osobistą i staje się apatyczny.

Schizofrenia u młodzieży wygląda podobnie jak u dorosłych. Choroba może rozwijać się stopniowo lub nagle. Jej postać może być przewlekła (objawy występują stale) lub występować epizodycznie (etapy choroby są przeplatane okresami, w którym symptomy choroby mijają całkowicie).

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.