Hipokryta: człowiek o podwójnej moralności. Po czym poznać hipokrytę?

10.02.2020
Aktualizacja: 10.02.2020 16:37
Kim jest hipokryta?
fot. Shutterstock

Hipokryzja to fałszywa moralność, obłuda i fałsz. Hipokryta udaje, że kieruje się zasadami moralnymi, ale w głębi duszy ich nie przestrzega i daje temu upust ,,gdy nikt nie patrzy''. Hipokrytę trudno zdemaskować, trzeba go dobrze znać, by wykryć, że jest nieszczery. Taka osoba udaje, że jest lepsza, niż jest w rzeczywistości. Hipokryta jest zawsze bardziej cnotliwy, pobożny, prawy. Nie dajcie się zwieść. 

Hipokryta to osoba fałszywa, dwulicowa, obłudna. Hipokryzja ma wiele znaczeń, bo termin ten oznacza zachowania lub sposób myślenia i działania charakteryzujące się niespójnością stosowanych zasad moralnych.

Hipokryta może być osobą udającą szlachetność, religijność, czy serdeczność tylko po to, by zaprezentować się w dobrym świetle lub wprowadzić kogoś w błąd i czerpać z tej sytuacji korzyści.

Jak rozpoznać hipokrytę?

Hipokryta oficjalnie, publicznie, ,,na głos'' mówi o przestrzeganiu zasad moralnych, a jednocześnie ,,po cichu'' wcale ich nie przestrzega. Może to na przykład dotyczyć sprzeciwu wobec dawania łapówek i jednoczesnym ich dawaniu lub przyjmowaniu. Innym przykładem jest opowiadanie o swoim przywiązaniu do wierności i jednoczesne zdradzanie.

Hipokryta wymyśla różne teorie, które w pokrętny sposób tłumaczą stosowanie różnych norm moralnych przy różnych sytuacjach. Innymi słowy, zawsze ma jakieś argumenty na poparcie swoich tez. Przykładem może być głoszenie, że można zabić kogoś, kto wcześniej też zabił. 

Hipokryzja jest niestety cechą ludzką i występuje powszechnie. Wiele osób, czasami nieświadomie, fałszuje rzeczywistość tylko po to, by uzyskać dla siebie korzyści. 

Hipokryzja wynika również z konfliktu pomiędzy indywidualnym interesem jednostki i normami moralnymi panującymi w danym społeczeństwie. Zdarza się po prostu, że człowiek ma pewne poglądy, ale boi się ich wygłaszać lub ich ujawniać w obawie przed odrzuceniem, lub innymi konsekwencjami, więc publicznie zakłamuje rzeczywistość, wygłaszając dla niepoznaki zupełnie inne tezy, a po kryjomu realizuje zgodne ze sobą postępowanie.

Synonimem hipokryzji jest obłuda, fałsz, krętactwo, podwójna moralność, dwulicowość, efekciarstwo, fałszywa skromność. 

Hipokryzja polityczna to „świadome użycie maski w celu oszukania społeczeństwa i uzyskania korzyści politycznych”. 

Amerykański dziennikarz polityczny Michael Gerson