Zjadają śmieci, kredę, mydło. Przyczyny spaczonego łaknienia

08.05.2019
Aktualizacja: 19.07.2019 10:41
Syndrom pica, czyli łaknienie spaczone.

Słowo „pica” to łacińska nazwa sroki, czyli ptaka, który uważany jest za mało wybrednego, wszystkożernego. W kontekście zaburzenia odżywiania określa nadzwyczajny apetyty na rzeczy, które nie są przeznaczone do jedzenia. Część z osób dotkniętych tym zaburzeniem ukrywają się i próbują utrzymać je w tajemnicy, inne zaś demonstracyjnie się z nim obnoszą lub też traktują to bardzo naturalnie, jak normalne pożywienie.

Zespól Pica, czyli nadzwyczajny apetyt

Do klinik trafiają osoby, które jedzą np.: papier (ksylofagia). Nie są to szkolne żarty, lecz poważne zaburzenie. Pacjenci mogą mieć ochotę na zjedzenie również innych rzeczy, np.: liści, ołówków, kory drzew, kamieni, włosów. Do odmian picy należą m.in. pagofagia, czyli spożywanie lodu, geofagia (jedzenie brudu, ziemi i gliny), amylofagia (konsumpcja surowej skrobi), hialofagia (apetyt na szkło), kautopireiofagia (jedzenie wypalonych zapałek), koprofagia (jedzenie kału).

W ICD-10 syndrom pica mieści się  w „innych zaburzeniach odżywiania się”. Zachowanie to musi trwać co najmniej miesiąc oraz nie być akceptowalne kulturowo.

Ważna informacja

Diagnoza syndromu pica dokonuje lekarz ogólny, psychiatra, pediatra, psycholog, psychoterapeuta.

Łaknienie spaczone – przyczyny zaburzenia

Kompulsywne zjadanie rzeczy jest zaburzeniem o podłożu behawioralno-biochemicznym. Może być spowodowane różnymi czynnikami – biochemicznymi, psychospołecznymi, psychodynamicznymi, kulturowymi i socjoekonomicznymi. Naukowcy wymieniają kilka najczęstszych przyczyn występowanie tej choroby, m.in.:

  • choroby o podłożu psychicznym, 
  • niedożywienie, ostra dieta, 
  • znaczne niedobory substancji odżywczych, 
  • zaburzenia rozwojowe, 
  • niedobór żelaza lub cynku, zwłaszcza u kobiet w ciąży,
  • w przypadku dzieci takie zachowanie może być reakcją na stres.

Zaburzenie pica często występuje u osób z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak: schizofrenia i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Ważna informacja

Naukowcy dowiedli, że występowanie Pica jest związane w 50 % przypadków z niedoborem żelaza w organizmie. Stąd też, osoby przejawiające niedobór tego pierwiastka częściej odczuwają chęć zjedzenia nietypowych produktów.

Ekstremalne formy zespołu łaknienia spaczonego traktuje się jako dolegliwość medyczną, która wymaga odpowiedniego leczenia. Może także skutkować niebezpiecznymi konsekwencjami somatycznymi, takimi jak: wrzody żołądka, perforacje lub niedrożność przewodu pokarmowego, infekcje, anemia, zaburzenia elektrolitowe, a nawet zatrucia. Współpraca pomiędzy specjalistami (psychiatrami, lekarzami rodzinnymi, chirurgami, gastroenterologami) jest niezbędna, ponieważ pica może wynikać z poddających się leczeniu chorób internistycznych, a także mieć powikłania somatyczne, wymagające nagłej interwencji.

Źródło: psychiatriapolska.pl