Tłuszcz gromadzi się w płucach. Może powodować problemy z oddychaniem

21.10.2019 13:52
astma
fot. Shutterstock

Australijscy naukowcy odkryli tłuszcz w płucach otyłych osób. To kolejny dowód na to, że warto pilnować prawidłowej masy ciała.

Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Australii w Perth przeanalizowali próbki płuc otyłych osób pod kątem związku z astmą. Okazało się. że ilość tłuszczu w płucach rosła wraz z rosnącym wskaźnikiem masy ciała BMI. Wyniki opublikowano w European Respiratory Journal.

W grupie 52 badanych 15 osób nie miało stwierdzonej astmy, 21 chorowało na astmę, ale zmarło z innych przyczyn, a śmierć 16 badanych bezpośrednio wiązało się z powikłaniami astmy. Naukowcy odkryli tkankę tłuszczową w ścianach dróg oddechowych, przy czym była ona bardziej obecna u osób o wyższym wskaźniku masy ciała.

- Uważamy, że powoduje to pogrubienie dróg oddechowych, które ogranicza przepływ powietrza do i z płuc i może przynajmniej częściowo wyjaśniać wzrost objawów astmy - skomentował dr Peter Nobel z Uniwersytetu Zachodniej Australii w Perth.

- Wykracza to poza zwykłą obserwację, że pacjenci z otyłością oddychają ciężej podczas aktywności i ćwiczeń. Obserwacje wskazują na prawdziwe zmiany w drogach oddechowych związane z otyłością - potwierdził prof. Thierry Troosters, szef European Respiratory Society w rozmowie z BBC.

Eksperci podkreślają, że konieczne są kolejne badania na ten temat. Ich zdaniem interesujące byłoby sprawdzenie m.in., czy efekt jest odwracalny, czyli, czy utrata masy ciała przyczynia się do zmniejszenia ilości tłuszczu w płucach.

Źródło: bbc.com