Zamknij

Warunki życiowe w Polsce szkodzą psychice. Tak uważa większość z nas

10.12.2021 11:42
Większość Polaków ocenia polskie warunki życiowe jako szkodliwe
fot. Shutterstock

Coraz więcej Polaków zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Jak dowodzą nowe badania, nasza kondycja psychiczna wiąże się z codziennymi warunkami życia w Polsce. Odmienne zdanie ma tylko 17 procent badanych. Skąd tak dramatyczne dane?

Polacy to naród szczególnie narażony na problemy o podłożu psychicznym. Ponad połowa Polaków cierpi na wypalenie zawodowe. Jesteśmy przepracowani i zmęczeni, a jednocześnie wielu z nas martwi się sytuacją materialną. Już przed pandemią coraz więcej osób chorowało na depresję. Kolejna fala COVID-19 pogorszyła sytuacje: strach o przyszłość, praca zdalna i odizolowanie od innych ludzi negatywnie wpłynęły na zdrowie psychiczne wielu z nas. Według nowego badania przeprowadzonego przez CBOS coraz więcej osób uważa, że warunki życia w Polsce są na tyle trudne, że wpływają na stan psychiczny.

Trudne warunki życia zwiększają ryzyko wielu zaburzeń psychicznych

Wyniki badania „Zdrowie psychiczne Polaków”,  przeprowadzonego przez CBOS są druzgocące. Aż  71 procent badanych Polaków ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Odmienną opinię ma tylko 17 procent Polaków. Jedynie 12 procent respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Praktycznie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych przeważa opinia o szkodliwości warunków życia na zdrowie psychiczne Polaków. Najczęściej przekonanie takie wyrażają najmłodsi – w grupie wiekowej 18–24 lata, mieszkańcy dużych miast, osoby z wykształceniem wyższym.

Najgorzej w Polsce żyje młodym osobom ze średnimi zarobkami.  Według badań negatywny wpływ warunków życia w Polsce na zdrowie psychiczne najczęściej zauważają uczniowie i studenci, badani pracujący na własny rachunek, pracownicy usług, pracownicy administracyjno-biurowi oraz robotnicy niewykwalifikowani. Problem ten dostrzegają również osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą lub średnią.

O swoje zdrowie psychiczne częściej niepokoją się kobiety niż mężczyźni. Taki lęk często wyrażają również renciści i bezrobotni, respondenci oceniający swoje warunki materialne jako złe, osoby o podglądach lewicowych, badani praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, uczniowie i studenci oraz ludzie młodzi w grupie wiekowej 18–24 lata (45 procent).

Kto jest zadowolony z życia w Polsce?

Przeciwne opinie o braku szkodliwości warunków życia na zdrowie psychiczne Polaków najczęściej wyrażają gospodynie domowe, osoby określające swoją sytuację jako dobrą, najstarsi badani, mieszkańcy małych miast i wsi i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

W porównaniu z wynikami z poprzednich badań odsetek Polaków odczuwających niepokój zmniejszył się o 6 punktów procentowych. Jest on jednak wyższy w porównaniu z badaniami z 2008 i 2012 roku (o ponad 30 procent).

Jak oceniamy dostępność do lekarzy psychiatrów?

W tegorocznym badaniu CBOS poproszono Polaków również o ocenę dostępności lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i poza nim. Biorąc pod uwagę odpowiedzi, można wysnuć wniosek, że Polacy nadal rzadko korzystają z tego typu pomocy.

Prawie połowa respondentów (49 procent) nie udzieliła konkretnej odpowiedzi na pytanie o dostępność lekarzy psychiatrów w ramach NFZ. Prawdopodobnie są to osoby, które z takich usług po prostu nie korzystają. Wśród pozostałych odpowiedzi przeważają te świadczące o niskim poziomie dostępności lekarzy psychiatrów przyjmujących w ramach NFZ (36 procent). Dobrze dostęp do publicznej opieki psychiatrycznej ocenił jedynie co szósty badany. Dużo lepiej oceniany jest dostęp do lekarzy psychiatrów przyjmujących odpłatnie. Co trzeci Polak ocenia dostęp do psychiatrów z sektora prywatnego jako dobry.

Źródło: PAP