Zamknij

Czym jest mobbing i jak się przed nim bronić?

Marta Wilczkowska
19.12.2020
Aktualizacja: 19.12.2020 15:26
Czym jest mobbing i jak się przed nim bronić?
fot. shutterstock

Mobbing to w ostatnich latach coraz częściej spotykane zjawisko. Jak się bronić przed przemocą zarówno fizyczną, jak i psychiczną, której doświadczamy w miejscu pracy?

Mobbing jest zjawiskiem, które może wyrządzić poważny uszczerbek na zdrowiu psychicznym osoby, która padła jego ofiarą. Uporczywe nękanie psychiczne może doprowadzić do tego, iż pracownik będzie w bardzo złym stanie psychicznym. Czym dokładnie jest mobbing i jak się przed nim chronić?

Zobacz także: Skąd bierze się agresja i jak z nią walczyć?

Mobbing – definicja

Pomimo tego, że pojęcie mobbingu zna praktycznie każdy, mało kto jest w stanie określić, czym jest on dokładnie i w jakiej sytuacji możemy już zacząć o nim mówić.

Mobbing to świadome, uporczywe nękanie psychiczne pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez współpracownika, przełożonego bądź większą grupę osób. Skutkiem takich działań jest zła kondycja psychiczna pracownika, która przejawia się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia oraz stanami lękowymi.

Mobbing może mieć destrukcyjny wpływ na osobę, w którą jest wymierzony. Prowadzi nie tylko do tego, że straci ona wiarę we własne możliwości; mobbing u osoby nękanej może powodować takie schorzenia natury psychologicznej, jak np. depresja, zaburzenia snu czy nerwica.

Dla osób, które padły ofiarą mobbingu, praca może stać się prawdziwą traumą.

Mobbing – Kodeks pracy

Kodeks pracy definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Art. 94 Kodeksu pracy mówi, że pracownik, u którego mobbing wywołał problemy zdrowotne, może dążyć do zadośćuczynienia.

Mobbing – przejawy

Sprawcą mobbingu może być nie tylko szef, ale także współpracownik czy podwładny. Taka osoba jest doskonałym manipulatorem, który potrafi działać w ukryciu przed innymi. Przyczyną działań mobbera może być np. zazdrość, posiadanie własnych kompleksów czy psychopatyczny charakter.

Jak rozpoznać mobbing w miejscu pracy?

 Składają się na niego określone zachowania, wśród których jest m.in.:

  • Wyzywanie i słowne znieważanie kogoś
  • Nieprzyzwoite komentarze o współpracowniku
  • Krzyczenie na kogoś
  • Namawianie/naciskanie na kogoś, aby złamał przepisy panujące w miejscu pracy
  • Słowne groźby uszkodzenia ciała
  • Obnażanie się lub pokazywanie pornograficznych materiałów
  • Natarczywe namawianie kogoś na wspólne wyjście

Mobbing – jak się przed nim bronić?

Kiedy zaczynasz czuć, że stajesz się ofiarą mobbingu, musisz się bronić. Jeśli będziesz się godził na nieodpowiednie zachowanie drugiej osoby, staniesz się dla niej łatwym celem. Przeanalizuj, jakie zasady łamie druga strona. Kiedy zrobi to ponownie, opisz jej/jemu obiektywnie i rzeczowo, że jest to nieodpowiednie.

Koniecznie rzeczowo reaguj na niepożądane zachowania. Osoba nękająca szuka twoich słabych punktów. Staraj się nie pokazywać, że cie to zraniło. Być może wtedy osoba, która cię nęka, zauważy, że nie daje to żadnych rezultatów i odpuści.

Jeśli mobbingu dopuszcza się wobec ciebie inny pracownik, poinformuj o tym przełożonego. Możesz także obserwować zachowanie tej osoby i stosunki panujące w grupie. Warto poruszyć ten temat na forum, ponieważ jeśli okaże się, że dana osoba podobnie zachowuje się w stosunku do innych, łatwiej będzie wam zadziałać razem. Jeśli zachowania mobbera się nasilają, zbieraj dowody waszej konfrontacji.

Zobacz także: Dysonans poznawczy – na czym polega i jak go zredukować?