Zamknij

Co jesteśmy w stanie zrobić, aby zyskać sympatię innych?

08.05.2019
Aktualizacja: 05.11.2020 21:23
Suplikacja to jedna z technik autoprezentacji.
fot. Shutterstock

Kierowanie wrażeniem można rozumieć jako autoprezentację, czyli celowe kształtowanie oraz kontrola sposobu, w jaki postrzegają nas inni ludzie. W efekcie to sposób, w jaki postrzegamy samych siebie. 

Autoprezentacja jest zjawiskiem powszechnym, to integralna część natury ludzkiej. Co jest motywem zachowań autoprezentacyjnych? Swój wizerunek  z trzech głównych powodów:

 • dla osiągnięcia korzyści materialnych i społecznych,
 • dla utrzymania lub podwyższenia poczucia własnej wartości,
 • dla ukształtowania swojej tożsamości.

Asertywno-zdobywcze taktyki autoprezentacji:

 • Ingracjacja – wkradanie się w cudze łaski lub pozyskiwane sympatii poprzez prezentowanie własnych cech wzbudzających sympatię (niekoniecznie prawdziwych).
 • Schlebianie innym i prawienie im komplementów – to najskuteczniejsza technika.
 • Konformizm – prezentowanie opinii podobnych do partnera.
 • Wyświadczanie przysług – to taktyka całkowicie nieskuteczna pod tym kątem.
 • Zastraszanie – polega na prezentowaniu siebie jako osoby silnej, a nawet niebezpiecznej, aby wzbudzić u innych respekt i obawy.
 • Autopromocja – przedstawianie siebie jako osoby kompetentnej i podkreślenie, że nasze kompetencje są większe niż w rzeczywistości.
 • Świecenie przykładem. 

Na czym polega dylemat skromności w autoprezentacji?

Więcej sympatii zyskujemy w cudzych oczach, umniejszając znaczeniu własnych sukcesów, niż poprzez chwalenie się nim. Z drugiej strony ludzie mogą naszą skromność potraktować dosłownie i uznać, że nasze sukcesy są faktycznie niewielkie lub stwierdzić, że nasze osiągnięcia są rzeczywiście zbyt małe. 

W kierowaniu wrażeniem funkcjonują również obronne taktyki autoprezentacji. Są one ukierunkowane na ochronę, utrzymanie lub obronę zaatakowanej lub zagrożonej tożsamości naszej osoby. Zachowania te motywowane są pragnieniami osiągnięcia sukcesu autoprezentacyjnego, są charakterystyczne dla osób raczej o niskim poczuciu wartości.

 1. Samoutrudnianie –  angażowanie się w działania, które obniżają szansę sukcesu, ale zwalniają z osobistej odpowiedzialności za porażkę.
 2. Suplikacja – prezentowanie własnej bezradności w nadziei na odzyskanie pomocy od innych
 3. Usprawiedliwianie – akcentowanie własnej odpowiedzialności przy jednoczesnych próbach redefiniowania czynu jako mało szkodliwego. 

CZY WIESZ ŻE?

Dzięki strategii suplikacji, człowiek właściwie zostaje zwolniony ze wszelkich wysiłków i nie ma potrzeby, by dalej się starał coś zrobić.

Cześć osób przyznaje się, że co jakiś czas stosuje te metody, bo chce iść na „łatwiznę”. Kobiety bazują na stereotypie słabych i bezbronnych, aby zyskać pomoc silnych mężczyzn, np.: gdy zepsuł się im samochód. Mężczyźni z kolei czasem udają, że nie mają pojęcia np. o gotowaniu.