Zamknij

Terapia poznawczo – behawioralna – na czym polega i kiedy się ją stosuje?

12.12.2020 17:00

Terapia poznawczo – behawioralna należy do najczęściej wykorzystywanych metod leczenia terapeutycznego w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Czym jest terapia poznawczo – behawioralna i w czym tkwi sukces jej skuteczności?

Terapia behawioralno-poznawcza
fot. Shutterstock

Terapia poznawczo – behawioralna jest najczęściej stosowaną metodą w leczeniu zaburzeń nerwicowych i depresji. Jest prowadzona z ukierunkowaniem na konkretne problemy pacjenta i cele do osiągnięcia. Dzięki niej z powodzeniem leczy się zaburzenia psychiczne, emocjonalne i zachowania. W trakcie terapii kluczowa jest pełna współpraca terapeuty z pacjentem, a także nawiązanie między nimi więzi i zbudowanie zaufania.

Zobacz także: Niedojrzałość emocjonalna może dotyczyć także ciebie. Jak wygląda leczenie?

Terapia poznawczo – behawioralna: na czym polega?

Ten rodzaj terapii zakłada, że głównym źródłem problemów pacjenta są utrwalone, negatywne reakcje na zdarzenia i sytuacje, a tych reakcji uczymy się w trakcie życia. Innymi słowy, terapia poznawczo – behawioralna jest nauką…oduczania, eliminowania złych nawyków na rzecz pożądanych reakcji.

Twórcy terapii poznawczo – behawioralnej zakładają, że neurotyczne zachowania są wyuczone i do rozwiązania problemów pacjenta wystarczy, by nauczył się właściwie reagować na negatywne bodźce.

Głównym założeniem terapii jest więc odkrycie źródła problemów, a następnie „przepracowanie” zarówno jego, jak i reakcji na negatywny bodziec. Terapia jest długotrwała i wymaga pełnego zaangażowania pacjenta, a także jego chęci i silnej motywacji do osiągnięcia celu – tym bardziej że nie ma w tym przypadku namacalnych nagród. Wystarczająca musi być satysfakcja z osiągnięcia zamierzonego celu.

Terapia zwykle trwa około 2 lat.

Terapia poznawczo – behawioralna – dla kogo?

Ten rodzaj terapii zalecany jest tym osobom, które mają problem natury emocjonalnej i negatywnie reagują na przykre dla nich bodźce. To najskuteczniejsza metoda leczenia:

  • nerwicy
  • depresji
  • różnych fobii
  • lęków
  • schizofrenii.

Terapia poznawczo – behawioralna jest także nieocenioną pomocą w przypadku depresji poporodowej, a także stresu pourazowego. Wykorzystywana jest również jako pomoc w nauce radzenia sobie ze stresem.

Terapia poznawczo- behawioralna – efekty

Podstawowym założeniem terapii jest poznanie źródła problemów i zmiany myślenia (poznawcza), a wskutek tego: zmiany zachowania, podejścia (behawioralna). Tylko przerwanie błędnego koła (bodziec – automatyczna, wyuczona reakcja) pozwoli na wyjście z sytuacji i przeciwstawianie się trudnościom i przeszkodom w życiu.

Pacjent leczony tą metodą musi zrozumieć, że jego reakcje na określone bodźce są błędne, a pozostanie wobec nich biernym, przyniesie same szkody. Musi więc nauczyć sobie z nimi radzić, znajdując drogę wyjścia i siłę do przeciwstawiania się im.

Terapię uważa się za zakończoną sukcesem wówczas, gdy pacjent zrozumie mechanizm działania swojej psychiki wobec danego problemu, a także będzie umiał sobie poradzić z negatywną sytuacją. Najważniejsze jest to, by w pacjencie zaszczepić impuls do podejmowania działania, a nie poddawania się w przypadku przeszkód.

Zobacz także: Melancholicy mają skłonność do pesymizmu. Czym jeszcze charakteryzuje się ten typ osobowości?

Terapia poznawczo-behawioralna jest bardzo często zalecana osobom wykazującym dużą wrażliwość. Pomaga ona leczyć różne zaburzenia lękowe albo depresję. Może być też stosowana u tych, którzy bardzo mocno się stresują, a nie wiedzą, co jest u nich źródłem stresu. Dzięki niej jesteśmy w stanie znaleźć jego podłoże, a następnie możemy dowiedzieć się, jak leczyć nasze lęki i ciągłe zdenerwowanie. Terapia poznawczo-behawioralna to dobry sposób na poradzenie sobie z problemami natury psychicznej. Koniecznie zapoznajcie się z jej szczegółami.

loader