Efekt Romea i Julii wyjaśnia, w jaki sposób dobieramy się w pary

24.06.2019
Aktualizacja: 25.06.2019 10:03
Efekt Romea i Julii wyjaśnia, w jaki sposób dobieramy się w pary
fot. ---

Powszechnie mówimy, że przeciwieństwa się przyciągają i sporo w tym racji. Psycholog Theodor Reik uważał, że kobiety i mężczyźni wybierają partnerów, którzy są w stanie zaspokoić jakieś ich ważne potrzeby, w tym wnieść do ich życia te cechy, których im samym brak. Miłość czasami rozpalają też przeszkody. Jeśli sądzisz, że ktoś jest dla ciebie nieosiągalny, tym bardziej cię ta osoba pociąga. Psychologowie nazywają to efektem Romea i Julii. W jaki sposób dobieramy się w pary? Dlaczego zakochujemy się w tej, a nie innej osobie? Jak poszczególne typy osobowości zabiegają o względy płci przeciwnej?

Osobowość a relacje

Doktor Helen Fisher, autorka „Anatomii miłości”, na podstawie swych badań wyodrębniła cztery główne typy osobowości, które decydują o tym, jacy ludzie nas pociągają. Określając charakterystyczne cechy poszczególnych typów i ich biologiczne uwarunkowania, udaje się uchwycić ukryty kod ludzkich pragnień i erotycznych skłonności.

Ważna informacja

Helen E. Fisher – amerykańska antropolog i psycholog, profesor i badaczka ludzkich zachowań na Rutgers University. Prowadzi badania nad miłością romantyczną i atrakcyjnością interpersonalną (np. atrakcyjność fizyczna).

Helen Fisher z pomocą Jonathana Richa i Heide Islanda, zostali zaproszeni do pewnego projektu psychologicznego, w którym celem było stworzenie kwestionariusza dla Chemistry.com. Zadaniem kwestionariusza była ocena profilu biologicznego na podstawie siły oddziaływania dopaminy, serotoniny, testosteronu, estrogenu, czyli określić, na ile dana osoba jest Badaczem, Budowniczym, Dyrektorem, Negocjatorem. Każdy z tych osobowości wybiera sobie inne towarzystwo, gdzie indziej woli mieszkać i wyznaje odmienne wartości religijne. To oczywiście determinuje wybór partnera życiowego.

Następnym krokiem projektu było ustalenie, czy biologiczny temperament danej osoby oznacza również skłonność do wiązania się z partnerami o określonym typie osobowości. Dane psychologów wykazały, że każdy z typów ma swoje idealne dopełnienie w innym konkretnym typie. Postanowili jednak przeprowadzić jeszcze jedno badanie, tym razem nad doborem partnerskim, wykorzystując w tym celu inną próbkę kwestionariuszy wypełnionych przez 28 128 heteroseksualnych użytkowników Chemistry.com.

Psychologów interesowało, jakich partnerów wybierają badani mężczyźni i kobiety. Analiza danych potwierdziła, że Badaczy pociągają inni Badacze, a więc osoby o podobnych cechach charakteru. Również Budowniczowie wolą ludzi podobnych do siebie, wybierając więc innych Budowniczych. Natomiast dla Dyrektorów atrakcyjni są Negocjatorzy, Negocjatorów zaś ciągnie ku Dyrektorom. Te dwa typy pociągają osoby o komplementarnych, dopełniających się cechach charakteru. Prawidłowość ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Uległych często pociągają osoby dominujące, niecierpliwych osoby cierpliwe, chaotycznych osoby uporządkowane. Świadomie lub nieświadomie wybieramy przeciwieństwa, ale tylko na płaszczyźnie cech. Zainteresowanie konkretnymi osobami nie jest przypadkowe.

Każdy typ osobowości ma swoje upodobania. Badacze mają bardziej ekspresyjne twarze, więc pociągają ich osoby o ożywionej, energicznej mimice. Budowniczowie wolą osoby o konserwatywnym wyglądzie — kobiety tylko z lekkim makijażem i mężczyzn o bardziej tradycyjnym uczesaniu. Dyrektorzy wyraźnie szukają partnerów o widomych oznakach wysokiej aktywności estrogenu, takich jak okrągła twarz i pełne usta. Podobają się im też mało ekspresyjne „twarze pokerzysty”, ponieważ testosteron osłabia mimikę.

Jakim typem osobowości jesteś?

Aby dowiedzieć się, jaki typ osobowości ma dana osoba, Helen Fisher zaproponowała test, który składa się z szeregu stwierdzeń. Osoba może być budowniczym/negocjatorem, dyrektorem/badaczem lub jeszcze inną kombinacją. Prawdę mówiąc, każdy jest zbitką wszystkich czterech typów osobowości, tyle tylko, że cechy jednych uwidaczniają się bardziej niż innych. Jednak zdaniem znanej antropolog naszą osobowość kształtują dwa dominujące typy.

Dlaczego on? Dlaczego ona?  

Przyglądając się schematowi wzajemnej atrakcyjności, można stwierdzić, że przeciwieństwa się przyciągają. Weźmy wzajemne przyciąganie między Dyrektorem a Negocjatorem. Dyrektorzy są pragmatyczni, bezpośredni, zdecydowani, skoncentrowani na zadaniu, uzdolnieni technicznie i nastawieni na rywalizację, mają więc cechy potrzebne wielu Negocjatorom. Ci znowu potrafią radzić sobie w kontaktach z ludźmi, są uzdolnieni językowo, mają elastyczny umysł i są pełni współczucia, czego brakuje Dyrektorom.

Warto pamiętać też o tym, że każdy związek ma swoje mocne i słabe strony, stanowi też kombinację wielu odmiennych i istotnych cech.