Zamknij

Czym jest terapia Gestalt i dla kogo w szczególności jest polecana?

12.12.2020 15:00
Terapia Gestalt
fot. Shutterstock

Istnieje wiele zróżnicowanych sposobów pracy z pacjentem, stosowanych w psychoterapii. Jedną z najbardziej popularnych metod terapeutycznych jest tzw. terapia Gestalt. Dla kogo jest przeznaczona? Jakie są zalety tego podejścia terapeutycznego?

Psychoterapia to zespół metod psychologicznych, ukierunkowanych na poprawę dobrostanu psychicznego. Z pomocy psychoterapeuty korzysta się m.in. w przypadku zaburzeń i problemów psychicznych, takich jak depresja, nerwice, fobie, obsesje. Wyróżnić można wiele rodzajów psychoterapii, zróżnicowanych pod kątem założeń, metod i celów terapeutycznych. Do najbardziej popularnych należą: psychoanaliza, terapia poznawczo-behawioralna, terapia humanistyczna, terapia psychodynamiczna oraz terapia Gestalt.

Zobacz także: Niedojrzałość emocjonalna – czy dotyczy także ciebie? Jak wygląda leczenie?

Terapia Gestalt – co to jest

Terapia Gestalt (słowo „Gestalt” oznacza w j. niemieckim: „kształt”, „forma”, „figura”) została opracowana przez niemieckiego psychologa, Fritza Perlsa w połowie XX wieku. Nurt Gestalt nawiązuje częściowo do psychoanalizy i behawioryzmu, jest również bliski psychologii humanistycznej (zwłaszcza terapii C. Rogersa oraz logoterapii, opracowanej przez V. Frankla). Terapię Gestalt charakteryzuje holistycznie rozumiana filozofia człowieka, w której akcentuje się emocjonalne oraz cielesne odczuwanie. Z tego powodu istotna w tej terapii jest relacja między terapeutą a pacjentem, zorientowana na otwarcie, dialog i poszanowanie.

Terapia Gestalt – dla kogo?

Terapia Gestalt bywa zalecana różnym grupom osób. Ten rodzaj terapii sprawdza się przede wszystkim w przypadku:

 • trudności emocjonalnych
 • depresji
 • nerwic (m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwica lękowa)
 • fobii
 • zaburzeń odżywiania ( anoreksja, bulimia).

W nurcie Gestalt odnajdują się również inne osoby, które pragną pracować nad rozwojem samoświadomości.

Terapia Gestalt może jednak okazać się mniej skuteczna w przypadku poważniejszych zaburzeń osobowości oraz chorób psychicznych, w których mamy do czynienia z występowaniem psychoz. Wówczas bardziej skuteczna bywa farmakoterapia połączona z innym rodzajem terapii indywidualnej lub grupowej.

Terapia Gestalt – zasady

Terapia Gestalt, jak każda metoda psychologiczna, bazuje na podstawach filozoficznych. Gestalt bliskie jest zwłaszcza dwóm istotnym nurtom filozofii XX wieku – fenomenologii i egzystencjalizmowi. Z nich czerpie niektóre założenia teoretyczne, dotyczące świadomości, emocjonalności czy rozumienia człowieka w kontekście egzystencjalnym.

Istotne w nurcie Gestalt są między innymi:

 • nastawienie na działanie „tu i teraz” (zajmowanie się teraźniejszością)
 • akceptacja siebie, swoich potrzeb i oczekiwań
 • poszerzanie świadomości
 • poszerzanie pola przeżywania (doświadczanie różnych emocji)
 • wyrażanie własnych potrzeb
 • poczucie odpowiedzialności za siebie
 • odrzucenie oczekiwań otoczenia, które są sprzeczne z wiedzą na swój temat.

W realizacji założeń Gestalt dużą rolę pełni osoba terapeuty, który powinien cechować życzliwy stosunek do pacjenta.

Zobacz także: Jak żyć w związku z introwertykiem? 5 cennych rad psychologa

Terapia Gestalt to jedna z form leczenia depresji, nerwic czy zaburzeń lękowych. Dzięki jej wdrożeniu pacjenci mogą powrócić do normalnego życia i znów się nim cieszyć. Jest ona jedną z najskuteczniejszych form walki z chorobami psychicznymi. Musimy pamiętać, że nasze zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. Jeśli zawodzi jedno bądź drugie czujemy się tak samo nieszczęśliwi. Dlatego tak istotne jest wsłuchiwanie się w siebie i poszukiwanie odpowiedniej pomocy, jeśli zauważymy, że coś jest z nami nie tak.