Jakie rodzaje relacji najprawdopodobniej prowadzą do małżeństwa?

28.11.2019
Aktualizacja: 28.11.2019 20:53
Związek, który prowadzi do ślubu.
fot. Shutterstock

Co decyduje o tym, że z daną osobę weźmie się ślub? Co łączy i scala ludzi na długie lata? Jak wygląda szczęśliwy związek? Jaki typ miłości daje szansę na wejście w związek małżeński? Badania z 2016 roku ujawniają rodzaj zaangażowania, które toruje drogę do ołtarza.

Jak wygląda szczęśliwy związek?

Wiele par są jak spokrewnione dusze, łączą się ze sobą bardzo łatwo, szybko i na długie lata. Inne relacje są chaotyczne, naznaczone kryzysami,borykają się z wieloma przeszkodami. Badanie Briana Ogolsky w 2016 roku dostarcza cennych informacji na temat trwałości związków i ich zaangażowania. Przeprowadzone wywiady z parami heteroseksualnymi w ciągu dziewięciu miesięcy pokazały, że tylko dwa typy relacji mają szansę na sukces. 

Pary zostały zakwalifikowane według zobowiązania do zawarcia małżeństwa. Wyodrębniono 4 typy relacji:

  • dramatyczny,
  • konfliktowy,
  • zaangażowany społecznie,
  • skoncentrowany na partnerze.

Okazało się, że pary zaangażowane w relacje zaklasyfikowane jako dramatyczne i ogarnięte konfliktami miały słabe prognozy na wspólne pójście do ołtarza. Ale pary, które były zaangażowane społecznie lub koncentrowały się na partnerach, miały już znacznie większą szansę na wspólną przyszłość.

Badacze zauważyli, że pary sklasyfikowane jako zaangażowane społecznie zgłaszają wyższy poziom satysfakcji niż pary zaangażowane dramatycznie i konfliktowo. Okazało się, że są w stanie przejść do głębszych poziomów zaangażowania łatwiej niż pary w innych grupach.

Te osoby mają nie tylko wielu przyjaciół, ale także są przyjaciółmi. Autorzy zauważają, że pary te zgłosiły najwyższy poziom miłości opartej na przyjaźni. Wyrazili także brak wahania co do zaangażowania, niski poziom ambiwalencji relacyjnej i mniej zrywów. Autorzy zauważają, że zaangażowane społecznie zobowiązania są najwyraźniej skuteczne, długoterminowe zobowiązania oparte na ich wysokim poziomie miłości opartej na przyjaźni.

Współzależność partnerów 

Badacze na podstawie wniosków podali definicję miłości opartej na przyjaźni jako „towarzyszącej formie miłości, która wyłania się z zaufania i wzajemnego szacunku i jest silniej kojarzona z satysfakcją z związku niż z pasją”. Zwracają uwagę, że poziom przyjaźni tych par wynika ze szczególnej więzi. Ma to uzasadnienie - zdrowe relacje wymagają gotowości obu stron do postawienia swoich partnerów na pierwszym miejscu. Prawdopodobnie łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale warte wysiłku, jeśli weźmiemy pod uwagę korzyści płynące z relacyjnej życzliwości.

Osoby skoncentrowane na partnerach są również kompatybilne, zgłaszając najwyższy poziom sumienności, co autorzy zauważają, jest cechą reprezentującą „zdolność do dokonywania ostrożnych i przemyślanych ocen i decyzji”. Spędzają też więcej czasu wolnego w porównaniu do wszystkich innych grup. Podczas gdy pary zaangażowane w sprawy społeczne zgłaszały najwyższy poziom miłości opartej na przyjaźni, osoby zaangażowane w partnerstwo zgłaszały najwyższy stopień zadowolenia z relacji.

Jak pary zorientowane na partnerze sprawiają, że ich związek dobrze funkcjonuje? Autorzy zauważają, że w przeciwieństwie do osób zaangażowanych społecznie, wzbogacają swoje związki poprzez spędzanie czasu ze sobą, a nie z innymi osobami w otoczeniu społecznym. Podwyższony poziom satysfakcji zgłaszany przez tę grupę przewidywał najwyższe prawdopodobieństwo postępu relacyjnego i najniższe prawdopodobieństwo zerwania.

Okazuje się, że tym, co nie tylko w związku dwojga ludzi się zaczyna, ile nabiera pierwszoplanowego znaczenia z chwilą jego stabilizacji, jest współzależność partnerów. Bogdan Wojciszke w książce "Pychologia miłości" podkreśla, że współzależność w stałych związkach nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na dużą częstość i intensywność, z jaką partnerzy nawzajem wpływają na swoje uczucia, myśli i czyny. 

Źródło: Psychology Today, Psychologia miłości

Przeczytaj: Mąż nie chce nic zmienić. Jak pracować solo nad związkiem?