Jaki typ interakcji preferujesz? Test na komunikatywność

21.11.2019
Aktualizacja: 21.11.2019 20:43
Zdolności  komunikatywne
fot. Shutterstock

Czy ciągnie cię do ludzi? Czy bez problemu angażujesz się w związki? Czy spędzanie czasu z innymi ludźmi  przynosi ci radość? Każdy z nas ma pewien poziom energii społecznej, który odnosi się do impulsów lub skłonności  do nawiązywania kontaktu, kontynuowania go i wpływania na innych. Realistyczne scenariusze sytuacji społecznych mogą  być źródłem ciekawych spostrzeżeń. Poznając własne wzorce interakcji, możemy lepiej zrozumieć siebie i swoje wybory. Aby to sprawdzić, wykonaj test. 

Wysoki i niskie poziom energii społecznej 

Osoba o wysokim poziomie energii społecznej zwykle bez problemu angażuje się w związki z innymi ludźmi oraz znajduje w tym radość, spędza z innymi dużo czasu, dba o swoje kontakty i załatwia swoje sprawy za pośrednictwem innych. Ludzie tego typu zwykle czują pociąg do grup, sytuacji społecznych, w których poznają nowych ludzi oraz do zajęć, które wymagają kontaktów z ludźmi. 

Ludzi o niskim poziomie energii społecznej, choć zwykle zdolni do udanych kontaktów z otoczeniem, nie czują pociągu do innych, ani tym bardziej kontakty z ludźmi nie są dla nich priorytetem. Są oni nieco większymi indywidualistami, preferują organiczne kontakty i zwykle tylko z ludźmi, których znają i z którymi czują się dobrze. 

Kierowca, samotnik, akumulator, dyplomata: jakim typem osoby jesteś?

W psychologii mówi się o czterech stylach interakcji: kierowca, akumulator, dyplomata i samotnik. Przypisuje się je na podstawie energii społecznej i koncentracji na wynikach (chodzi o to, czy jest się bardziej skoncentrowanym na zadaniu, czy na ludziach). Każdy z tych wzorców charakteryzuje się pewnym zestawem cech. 

Osoby, które w stylach interakcji są uznawane za kierowców mają  wysoki poziom energii społecznej z silną koncentracją na zadaniu. Osoba tego typu zwykle przejmuje dowodzenie w różnych sytuacjach, broni swojego punktu widzenia na temat sposobu realizacji projektu. Choć kierowcy mogą mieć wysoce rozwinięte zdolności społeczne, najczęściej pracują, kierując uwagę wszystkich na ustalony zgodnie cel i nie koncentrują się szczególnie na osobistych związkach i pracy zespołowej. Preferują zwykle bezpośredni styl zarządzania. W przypadku sprzedaży zwykle kontroluje całą sytuację. 

Osoby z stylem interakcji określony jako akumulator, także wykazują wysoki poziom energii, jednak mają skłonność do wpływania na ludzi na drodze osobistych związków. Próbują zbierać ludzi razem i motywują grupę do pracy nad wspólnymi celami. Cenią wartość więzi osobistych z tymi, z którymi pracują i kładą  nacisk na współpracę, zaangażowanie oraz jedność grupy. Opierają się na zespołowym sposobie realizacji zadań. 

Typ dyplomaty wykazuje mniej energii społecznej, lecz mimo to w realizacji projektów preferują koncentrację na ludziach. Dyplomaci są nieco mniej bezpośredni lub asertywni, cenią współpracę oraz współdziałanie i często pragną pomagać innym w dojściu do porozumienia. W sytuacjach konfliktowych lub kontrowersyjnych mogą służyć za pośredników. Jako kierownicy zwykle tworzą bliskie więzi z pracownikami i czerpią z tego korzyści, jednakże mogą nie zwoływać zebrań i organizować prac zespołowych tak często jak osoby o wyższym poziomie energii społecznej. Jako sprzedawcy zwykle budują trwałe więzi z klientami oraz korzystają z siły tych więzi jako pomocy w interesach. 

Wzorzec samotnika składa się z  niskiego poziomu energii społecznej oraz zdecydowanej koncentracji na zadaniu. Choć wielu samotników dobrze rozwinęło zdolności międzyludzkie i potrafi skutecznie radzić sobie z ludźmi, zwykle polegają głównie na sobie. Samotnicy częściej od innych odczuwają "społeczne zmęczenie" i po intensywnych kontaktach z otoczeniem poszukują prywatności. Jako kierowcy koncentrują się raczej na samej pracy, często sprawdzając "ludzkie" problemy i przeszkody. Preferują pracę  z jednostkami, opartą na kontakcie w cztery oczy: problemy rozwijają wtedy, gdy się  pojawiają. 

Opisane style interakcji nie są wartościowane jako dobre lub złe, właściwe lub błędne. Style interakcji wskazują tylko na osobiste preferencje. Osoba o określony stylu interakcji może funkcjonować bardzo poprawnie lub niepoprawnie w różnorodnych sytuacjach, zależnie od tego, jak jej zdolności korelują z ogólnym kontekstem. 

Test na komunikatywność 

Jeżeli chcesz bardziej szczegółowo przemyśleć swoje preferencje w zakresie interakcji, możesz wypełnić krótki test. Zawiera on opisy różnych sytuacji i wybór typowych zachowań. Przy każdej sytuacji zaznacz literę, przy której znajduje się opis zachowania najbliższego twoim zwyczajom. Uwaga: podczas tej analizy porzuć rozważania na temat tego, jak twoim zdaniem powinieneś się zachować, albo na temat wyborów, jakich mógłbyś dokonać zależnie od kontekstu sytuacji. Wybierz po prostu opcję, która zdaje się być najbliższa temu, co byś preferował. 

Kiedy już ocenisz swoje preferencje w sześciu sytuacjach, policz ile zaznaczyłeś odpowiedzi "A", ile odpowiedzi "B", ile "C" i ile "D". Wiedz, że opcje "A" są preferowane przez typ kierowcy, "B" - przez typ akumulatora, "C" - przez dyplomatę, a "D" - przez samotnika. Zapisz liczbę punktów dla wszystkich czterech wzorów. 

1. Przyjęcie. Uczestniczysz w przyjęciu koktajlowym, kończącym kongres lub konferencję. Podczas przyjęcia wolisz:

a. Prowadzić krótkie rozmowy i wypatrywać ludzi, którzy wyglądają na potencjalnych klientów lub takich, z którymi mógłbyś nawiązać dobre kontakty biznesowe. 

b. Poruszać się między ludźmi i poszukać kogoś interesującego, z kim można by porozmawiać. 

c. Pochodzić  trochę po miejscu przyjęcia i pogawędzić z kilkoma osobami, które znasz i z którymi dobrze się czujesz. 

d. Napić się, zjeść trochę przystawek, przejść się po pomieszczeniu i wyjść, chyba że zdarzy Ci się spotkać  kogoś interesującego. 

2. Diagnoza. Spotykasz się ze swoim lekarzom, aby omówić wyniki badań i przedyskutować dalszy przebieg terapii skomplikowanego schorzenia. Zmierzasz do:

a. Przejęcia w rozmowie inicjatywy, dając do zrozumienia, że oczekujesz kompletnych wyjaśnień i propozycji rozwiązań.

b. Próby rozpoczęcia rozmowy na poziomie osobistym, ponieważ wiesz, że w czasie leczenia często będziesz widywał się z tym lekarzem.

c. Potraktowanie lekarza z szacunkiem i poszanowaniem, pozwalając mu na kierowanie przebiegiem rozmowy. 

d. Przygotowania się do spotkania z wyprzedzeniem, uważnego słuchania, notowania i zadawania pytań, aby w pełni zrozumieć możliwości. 

3. Interesy. Reprezentujesz swoją firmę na negocjacyjnym spotkaniu z przedstawicielami innej firmy. Twoje działania są wyrazem chęci na:

a. Przejęcie kontroli nad spotkaniem, zaprezentowanie oferty i przygotowanie się na obiekcje.

b. Rozpoczęcie spotkania w pozytywnym duchu kooperacji. 

c. Zachęcanie drugiego zespołu do wyjaśnienia jego interesów i obiekcji, aby obie strony mogły wspólnie poszukać rozwiązań. 

d. Wysłuchanie wpierw tego, co przedstawiciele innej firmy mają do powiedzenia i działanie od tego punktu. 

4. Trudny pracownik. Jako przełożony masz obowiązek radzenia sobie z "trudnymi pracownikami" - osobami, którymi nawyki zawodowe są nieodpowiednie lub które nie angażują się w pracę. Skłaniasz się  ku:

a. Wezwanie tej osoby do biura i omówieniu jej niestosowanych zachowań.

b. Skorzystaniu z zebraniu personelu, aby przypomnieć każdemu - także trudnemu pracownikowi - o standardach pracy, mając nadzieję, że zrozumie on przesłanie. 

c. Częstsze pracy z tym pracownikiem i zachęcaniu go do zwracania większego uwagi na jakość pracy.

d. Wskazaniu nieodpowiednich działań we wszystkich przypadkach i poinstruowaniu pracownika, jak lepiej wykonywać pracę. 

5. Randka. Załóżmy, że jesteś sam. Podczas rodzinnego spotkania kuzyn mówi Ci, że przyjaciółka, z którą przyszedł, uważa Cię za bardzo atrakcyjnego, Tobie także się ona podoba i chcesz się z nią spotkać. Decydujesz się na:

a. Podejście do niej, przedstawienie się i skorzystanie z okazji na poznanie jej. 

b. Próbę nawiązania rozmowy z kilkoma osobami, między innymi z nią i skoncentrowanie na niej swojej uwagi; później przechodzisz do rozmowy w cztery oczy. 

c. Poproszenie kuzyna, aby przedstawił Cię jej.

d. Niepodejmowanie żadnych działań w nadziei, że ona przejmie inicjatywę albo że okazja do rozmowy pojawi się sama. 

6. Sprzedaż. Rozważasz zakup nowego samochodu, który dla Ciebie jest raczej drogi. Umawiasz się na spotkania ze sprzedawcą, aby omówić szczegóły. Podczas rozmowy wolisz:

a. Przejąć kontrolę: niech sprzedawca wie, że kontaktowałeś się  też z innymi dilerami; później żądasz dokładnego opisu samochodu i pisemnej propozycji ceny.

b. Poprosić sprzedawcę, aby objaśnił wszystkie możliwości także przyjacielowi, który przyszedł z Tobą oraz podał cenę modelu, który Cię interesuje; wolisz zapoczątkować trzyosobową dyskusję, w której przyjaciel pomoże Ci wynegocjować dobrą cenę. 

c. Pozwolisz sprzedawcy na kierowanie dyskusją, przy jednoczesnym upewnieniu się, że uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania i otrzymasz uczciwą cenę. 

d. Zdecydować, jaki dokładnie model samochodu chcesz kupić i z jakimi dodatkami; później wysłać do pięciu dilerów listy z prośbą o podanie ceny i terminu realizacji zamówienia konkretnego, wybranego już wcześniej modelu, a następnie wybrać najlepszą  ofertę. 

Źródło: "Inteligencja społeczna" Karl Albrecht