Zamknij

Interwencja kryzysowa. Czym jest i kiedy się ją stosuje?

24.10.2021
Aktualizacja: 10.02.2022 15:54
Interwencja kryzysowa - czym jest?
fot. Shutterstock

Interwencja kryzysowa jest pomocna w sytuacji poważnych problemów, w których zwykłe wsparcie bliskich może nie wystarczać. Na czym polega interwencja kryzysowa i kto ją może podjąć? Na jaką pomoc można liczyć i gdzie się zgłosić, gdy potrzebujemy wsparcia w kryzysie?

 1. Czym jest interwencja kryzysowa?
 2. W jakich sytuacjach interwencja kryzysowa może okazać się pomocna?
 3. Kto przeprowadza interwencję kryzysową?
 4. Przebieg interwencji kryzysowej
 5. Ile trwa interwencja kryzysowa?

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, czyli wszechstronne, profesjonalne i celowe działania podejmowane w czasie kryzysu, który dotknął jedną osobę, bądź też grupę osób. Wykorzystuje ona zasoby klienta lub klientów, a także ich naturalne otoczenie i instytucje, co w efekcie ma pomóc poszkodowanym osobom w odzyskaniu równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości. Efektem stosowania interwencji kryzysowej ma być rozwiązanie problemu, który leży u podstaw kryzysu. Interwencja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ kryzys odbija się na wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Dlatego też biorą w niej najczęściej udział specjaliści z różnych dziedzin: psycholodzy, prawnicy, pracownicy socjalni, lekarze, pedagodzy lub duszpasterze. Wszystko zależy tu od dziedzin życia, które najbardziej zostały dotknięte kryzysem.

W jakich sytuacjach interwencja kryzysowa może okazać się pomocna?

W życiu mogą nas spotykać różnego rodzaju kryzysy. Z wieloma radzimy sobie sami lub z pomocą rodziny, przyjaciół. Niektóre kryzysy jednak są niezmiernie trudne do przejścia, nawet mimo pomocy bliskich. Kryzys mogą spowodować następujące sytuacje:

 • przemoc psychiczna i fizyczna,
 • rozwód,
 • przemoc seksualna,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba (własna lub bliskiej osoby),
 • zagrożenie samobójstwem,
 • wypadki i katastrofy,
 • doświadczenie przestępstwa,
 • bycie świadkiem przestępstwa,
 • wypadki,
 • bezdomność,
 • nagła utrata pracy.

Interwencja kryzysowa jest nieoceniona w przypadkach poważnych problemów, które często zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Mogą jednak dotyczyć sytuacji związanych ze zmianami w funkcjonowaniu rodziny, np. urodzenia dziecka, rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej, dorastania dzieci czy okresu ich usamodzielniania się, przejścia na emeryturę czy też śmierci współmałżonka.

Kto przeprowadza interwencję kryzysową?

Interwencję kryzysową przeprowadzają osoby, które stykają się na co dzień w pracy z różnymi formami kryzysu. Interwentem najczęściej jest psycholog lub psychoterapeuta, jednak również może nim zostać lekarz, pedagog, strażak, policjant czy ratownik medyczny. Narzędziem pomocy jest tu osobowość interwenta. Powinien on być konkretny, odpowiedzialny i zaangażowany. Szczególne znaczenie ma tu jego przekonanie, że to, co pomoże danemu klientowi lub klientom, już się w nich znajduje. Interwencja kryzysowa musi też być stosowana przez eksperta w zakresie możliwości i metod rozwiązywania problemów. Jego zadaniem jest towarzyszenie klientowi w kryzysie i pomoc w powrocie do równowagi i samodzielności. Proponuje on nowe spojrzenie na sytuację i wspomaga wyjście z kryzysu w formie odpowiedniej do sytuacji.

Przebieg interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa to przede wszystkim wsparcie klienta lub klientów, jednak ma ona wyznaczone ramy i cele, które pomagają w ich powrocie do samodzielności i równowagi. Przebieg interwencji kryzysowej można podsumować w sześciu punktach:

 • Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu.
 • Zapewnienie osobie w kryzysie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie wsparcia.
 • Rozważenie możliwości rozwiązania problemu.
 • Ustalenie planu działania.
 • Przekonanie poszkodowanej osoby do wdrożenia planu w życie.

Gdzie szukać pomocy w przypadku sytuacji kryzysowej?

W sytuacji kryzysowej można zgłosić się do jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej znajdujących się na terenie całej Polski. W takim ośrodku można liczyć na pomoc ze strony prawnej i socjalnej, a także na wsparcie psychologiczne czy zapewnienie mediacji pomiędzy stronami konfliktu. Ośrodki Interwencji Kryzysowej prowadzą także telefony zaufania, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży i dzieci.

Ile trwa interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa zakłada przede wszystkim przeprowadzenie serii indywidualnych spotkań osoby poszkodowanej z interwentem. Najczęściej serie te obejmują od 10 do 20 sesji, które trwają 50 minut. Pierwsze dwa lub trzy spotkania przeznaczone są na ustalenie przyczyny interwencji kryzysowej, natomiast na kolejnych wizytach omawia się plan działania i pomaga we wdrożeniu go w życie.