Czy inteligencję dziedziczymy po matce?

28.06.2019
Aktualizacja: 29.06.2019 20:50
Po mamie dziedziczy się gen inteligencji?
fot. Shutterstock

Mężczyźni, szukając idealnej matki dla swoich dzieci, skupiają nie tylko na wyglądzie, ale też na rozwoju intelektualnym. Wszystko to, w myśl hipotezy promowanej przez lata. Mówiła o tym, że inteligencję dzieci dziedziczą głównie po matce. Dzisiaj już wiemy, że błędne jest to stwierdzenie. Jest to spore uproszczenie, a sprawa nie jest aż tak oczywista. 

Inteligencja dziedziczona po matce? 

Założenie o tym, że inteligencję dziecko ma po swojej matce, funkcjonuje w nauce od lat 80. ubiegłego wieku. Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili badania, w ramach których porównywano geny bardzo inteligentnych ludzi z tymi osób mniej inteligentnych. Wyniki pokazały, że rozwój ośrodków myślowych w mózgu wspomagają geny przekazywane przez matkę. 

Teorię o genetycznym przekazywaniu IQ przez matkę dopełnia założenie, że przecież to zazwyczaj ona bardziej wpływa na rozwój dziecka w pierwszych latach życia. Trwające siedem lat badanie pokazało, że miłość między matką a dzieckiem wpływa na rozwój tej części mózgu, która odpowiada za pamięć i zdolność uczenia się. Hipokamp, czyli część mózgu, o której mowa, był większy u dzieci, których potrzeby emocjonalne były zaspokajane w większym stopniu. 

Dowiedziono, że styl wychowania w różny sposób wpływa na synów i córki. Najbardziej inteligentni synowie mają zwykle bardziej opiekuńcze matki. Wykazują także w dzieciństwie więcej cech kobiecych - są mniej impulsywni, bardziej skryci i wrażliwi.

Ważna informacja

Inteligencja - zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach.

Sama obecność taty może stworzyć dziecku warunki korzystne dla rozwoju inteligencji.  Badacze zauważyli, że choć syn jest bardziej mądry po matce, to u córek IQ dziedziczyć można również po ojcu. To dlatego, że geny odpowiedzialne za inteligencję znajdują się na chromosomie X, który chłopcy dostają od matek, a dziewczynki zarówno od matki, jak i od ojca. 

Obecnie nie znamy mechanizmu, który powodowałby to, że inteligencja dziedziczona jest po matce albo ojcu. Natomiast wiemy, w oparciu o badania z genetyki behawioralnej, że inteligencja posiada silne podłoże genetyczne. Nie możemy stwierdzić, że „inteligencję można dziedziczyć wyłącznie po matce”.

Jenifer Delgado Suarez, z wykształcenia psycholog, autorka bloga Psychology Spot w marcu 2016 opublikowała notkę, w której zawarła swój autorski pomysł „geny inteligencji przekazuje matka”. Blogerka zestawiła wnioski z kilkunastu artykułów naukowych z różnych dziedzin nauki. W pierwszej części tekstu autorka powołuje się na wyniki badań z lat 80 XX wieku, aby w kolejnej części tekstu, prezentującej nowe badania, przytoczyć rezultaty z lat 70 XX wieku. Dzisiaj już wiemy, że nie znamy odrębnych genów kodujących inteligencję, ani nawet nie przypuszczamy, że są obecne w chromosomie X.

Źródło: Crazy Nauka, Badania.net