Brainspotting: nowa metoda terapeutyczna w Polsce. Daje szansę na szybsze wyleczenie

25.09.2019
Aktualizacja: 25.09.2019 15:28
Na czym polega terapia Brainspotting?
fot. Shutterstock

Brainspotting, w skrócie BSP, to młoda metoda terapeutyczna, która odpowiada na szereg nurtujących kwestii. Może mieć kluczowe znaczenie dla osób, u których wyjątkowo trudne doświadczenie wpłynęło znacząco na jakość życia. Ta metoda, w przeciwieństwie do innych, nie opiera się na rozmowie, wykorzystuje naturalne zdolności mózgu oraz potencjał do samoleczenia.

Brainspotting: nowy rodzaj terapii 

Według twórców Brainspotting jest przydatny szczególnie wtedy, gdy potrzebne jest spontaniczne przepracowanie problemu, bez uprzedniego przygotowania pacjenta. Daje szansę na dotarcie do tych obszarów mózgu, w których przechowywana jest trauma.

Brainspotting jest zgodny z neuronauką i wykorzystuje jej osiągnięcia, aby skutecznie rozwiązać traumę. Metoda pozwala zrozumieć, że problem znajduje się nie w samej osobie, lecz w mózgu i – co więcej – można go rozwiązać.

W Brainspottingu terapeuci koncentrują się na znalezieniu odpowiedniej pozycji oczu, która da dostęp do szlaków nerwowych i procesów podkorowych w mózgu, które są bezpośrednio związane przykrym doświadczeniem.

Typowa sesja BSP nie opiera się na rozmowie. Komunikacja werbalna jest ograniczona do minimum, tak by stworzyć raport, wyznaczyć cel i temat pracy na sesji. Najważniejszym punktem sesji jest procesowanie jednym okiem, podczas kiedy drugie oko jest zakryte.

Często prawe i lewe oko utrzymują różną intensywność tego samego doświadczenia. Narzędzie używane w terapii tak, aby ułatwić tę skoncentrowaną pracę, to zestaw dwóch par okularów, w których jedno oko będzie odkryte, a drugie zakryte. Okulary są bardzo przydatne w uzyskaniu większej precyzji w przepracowaniu traumy.

Terapia Brainspotting dociera do głębokich części mózgu, w związku z czym praca na tym poziomie będzie odzwierciedlać prędkość podkorowych struktur, które, jak wiemy, są siedliskiem instynktów i reakcji autonomicznych.

Brainspotting jest względnie nową metodą terapii. Został odkryty w 2003 roku przez Davida Grand, PhD – znanego innowatora EMDR i psychoanalityka relacyjnego z Nowego Jorku. David Grand ma swoją prywatną praktykę w Stanach Zjednoczonych, uczy swojej metody na całym świecie, tak więc Brainspotting stał się fenomenem międzynarodowym. 

Nowa metoda terapeutyczna pozwala na znacznie szybsze przepracowanie problemu, nawet w momentach utknięcia w pracy z klientem. Daje możliwość dotarcia do  głębszych poziomów i zupełnie nowych aspektów, które się do tej pory nie ujawniły. Każdy procesuje w różny sposób i w dużej mierze zależeć będzie to od indywidualnych, psychofizjologicznych różnic.

Źródło: Magazyn Bang